สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs, Royal Thai Embassy Brussels
 

โครงสร้างสำนักงาน

ข้าราชการ
ลูกจ้างท้องถิ่น
 ผู้ช่วยดำเนินการด้านศุลกากร
นักงานขับรถ

ลูกจ้างโครงการ
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 10 มกราคม 2566 23:09:11

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ