สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs, Royal Thai Embassy Brussels
 

ทำเนียบหัวหน้าสำนักงาน/ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1.

นายอาจ มนัสศิริเพ็ญ

เลขานุการเอก

2522-2526

2.

นายรพี อสัมภินพงศ์

เลขานุการเอก/ที่ปรึกษา

2526-2532

3.

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

ที่ปรึกษา/อัครราชทูตที่ปรึกษา

2532-2535

4.

นางแน่งน้อย ณ ระนอง

อัครราชทูตที่ปรึกษา

2535-2539

5.

นายชูโชค ง้าวพิทักษ์

อัครราชทูตที่ปรึกษา

2539-2544

6.

นายชุติวัฒน์ วรรธผล

อัครราชทูตที่ปรึกษา

2544-2550

7.

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์

เลขานุการเอก (รักษาราชการแทน)

2550

8.

นายธาดา ชุมไชโย

ที่ปรึกษา (รักษาราชการแทน)

2550-2551

9.

นายชยันต์ เอกะโรหิต

อัครราชทูต

2551-2555

10.

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

อัครราชทูตที่ปรึกษา (รักษาราชการแทน)

2556

11.

นางสาวศุภรำไพ หาญทวีพานิชย์

อัครราชทูต

2556-2557

12.

นายรังสฤษฎ์ พัฒนทอง

อัครราชทูต

2557-2560

13.

นายนิติ วิทยาเต็ม

อัครราชทูต

2560-2565

14..

นางสาวบราลี รัตนปิณฑะ

อัครราชทูต

2565 - ปัจจุบัน

 

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 ธันวาคม 2565 19:50:42

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ