สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs, Royal Thai Embassy Brussels
 

โครงสร้างขององค์การศุลกากรโลก

องค์การศุลกากรโลกมีกลไกการดำเนินงานในรูปคณะมนตรี คณะกรรมาธิการ และคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่

1. การประชุมคณะมนตรี (Council Session)

2. คณะกรรมาธิการด้านนโยบาย (Policy Commission)

3. คณะกรรมการด้านการเงิน (Finance Committee)

4. คณะกรรมการด้านการป้องกันและปราบปราม (Enforcement Committee)

5. คณะกรรมการด้านการสร้างเสริมศักยภาพ (Capacity Building Committee) 

6. คณะกรรมการเทคนิคถาวร (Permanent Technical Committee)

7. คณะกรรมการระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System Committee)

8. คณะกรรมการเทคนิคด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Technical Committee on Rules of Origin)

9. คณะกรรมการเทคนิคด้านการประเมินราคา (Technical Committee on Customs Valuation) 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 เมษายน 2559 15:33:05

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ