สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs Royal Thai Embassy (ANNEX) Brussels
 

ข่าวสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 17 เข้าชมวันนี้
  • 285 เข้าชมเดือนนี้
  • 24,700 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์โทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

บทความ/ความรู้


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 EU ประกาศเผยแพร่ Combined Nomenclature ฉบับปี ค.ศ. 20208 พฤศจิกายน 25623
2 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเตรียมจัดซื้อเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจหายาเสพติดที่มีค่าความบริสุทธิ์ต่ำ8 พฤศจิกายน 25622
3 สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกร่วมมือทลายองค์กรอาชญากรรมที่พัวพันกับการค้าบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย1 พฤศจิกายน 25623
4 ศุลกากรฝรั่งเศสยกระดับการบริหารจัดการงานศุลกากรไปอีกขั้นด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อำนวยความสะดวกในการผ่านแดน25 ตุลาคม 256213
5 ศุลกากรได้รับการยอมรับในฐานะหน่วยงานสำคัญที่กำกับดูแลการค้าสารทำลายโอโซน21 ตุลาคม 25622
6 ศุลกากรเบลเยียมตั้งเป้าใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตรวจหายาเสพติดจากตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ที่ขนส่งมายังท่าเรือ Antwerp 21 ตุลาคม 25627
7 ศุลกากรฟินแลนด์ดำเนินโครงการนำร่องให้ข้อมูลทางศุลกากรแก่ผู้โดยสาร11 ตุลาคม 25628
8 ผลกระทบของ Payment Services Directive ต่อการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตใน EU8 ตุลาคม 25626
9 WCO เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับเขตปลอดอากร8 ตุลาคม 25627
10 EU เปิดตัว EU Customs Trader Portal8 ตุลาคม 256212
11 OECD จัดตั้ง Blockchain Policy Centre24 กันยายน 256213
12 EU รายงานผลการตรวจยึดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของศุลกากรในปี 256124 กันยายน 25628
13 บราซิลเข้าเป็นภาคีลำดับที่ 120 ของอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง)17 กันยายน 256211
14 สหรัฐอเมริกาเตรียมตัวออกจากสหภาพไปรษณีย์สากลในเดือนตุลาคม 256217 กันยายน 256211
15 ศุลกากรเบลเยียมทดลองใช้โดรนในการปฏิบัติการจับกุมผู้ลักลอบขนส่งยาเสพติด4 กันยายน 256211
16 ศุลกากรญี่ปุ่นเปิดตัวแอพพลิเคชั่นสำหรับส่งใบขนสินค้าของติดตัวผู้โดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์3 กันยายน 256214
17 ศุลกากรฟินแลนด์ฝึกหัดสุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจหาสินค้าประเภทอาหารจากเอเชียที่อาจเป็นพาหะนำโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 3 กันยายน 256212
18 ศุลกากรและไปรษณีย์อินเดียมุ่งหน้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้า22 สิงหาคม 256219
19 ออสเตรเลียตรวจพบเมธแอมเฟตามีนเหลวที่ซุกซ่อนในของที่ระลึก22 สิงหาคม 256218
20 WCO ประกาศเผยแพร่ E-Commerce Package16 สิงหาคม 256231
21 WCO ประกาศเผยแพร่ AEO Compendium ฉบับปี 201916 สิงหาคม 256217
22 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเตรียมเริ่มดำเนินโครงการนำร่องให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce ส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้า6 สิงหาคม 256225
23 EU ประกาศเผยแพร่ Union Customs Data Model 4.02 สิงหาคม 256229
24 ศุลกากรนิวซีแลนด์ออกกฎระเบียบใหม่สำหรับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำ2 สิงหาคม 256243
25 EU อัพเดทคำวินิจฉัยภาษีมูลค่าเพิ่มล่วงหน้า30 กรกฎาคม 256222
26 EU ประกาศใช้แบบฟอร์มใบขนสินค้าใหม่สำหรับ e-commerce23 กรกฎาคม 256226
27 ศุลกากรฝรั่งเศสพึงพอใจกับการทดลองใช้ blockchain สำหรับ inward processing 15 กรกฎาคม 256238
28 EU และจีน ยกระดับความร่วมมือทางศุลกากร10 กรกฎาคม 256232
29 แกมเบียเข้าเป็นภาคีลำดับที่ 158 ของอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์10 กรกฎาคม 256226
30 EU ขยายขอบเขตการใช้มาตรการโต้ตอบทางการค้าให้ครอบคลุมถึงไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ10 กรกฎาคม 256235
31 ศุลกากรฟินแลนด์บังคับใช้กฎหมายควบคุมการนำเข้าอาหารและสุขอนามัยพืชฉบับใหม่10 กรกฎาคม 256237
32 WCO และ INTERPOL ร่วมมือเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศอาเซียนเพื่อปราบปรามการค้าพืชป่าและสัตว์ป่าผิดกฎหมาย20 มิถุนายน 256245
33 ศุลกากรอินเดียใช้ตราผนึกอิเล็กทรอนิกส์ในการอำนวยความสะดวกทางการค้า18 มิถุนายน 256236
34 ศุลกากรเบลเยียมยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าสำหรับ e-commerce18 มิถุนายน 256249
35 สหภาพยุโรปเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางกระจายข้อมูลข่าวสารทางภาษี18 มิถุนายน 256231
36 WCO สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศในศุลกากร14 มิถุนายน 256244
37 ที่ประชุม WCO Inter-Regional Forum on Special Customs Zones/Free Zones เห็นควรให้ศุลกากรเข้ามามีบทบาทในการควบคุมเขตประกอบการเสรีมากขึ้น14 มิถุนายน 256231
38 ราคาโปรโมชั่นช่วง Flash Sale เป็นราคาศุลกากรได้1 มิถุนายน 256239
39 หมู่เกาะคุกและตูวาลูเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโตฯ ลำดับที่ 117 และ 11824 พฤษภาคม 256238
40 ศุลกากรดูไบกับความสำเร็จในการในการคืนภาษีด้วยปัญญาประดิษฐ์24 พฤษภาคม 256252
41 ศุลกากรดูไบเริ่มต้นใช้ Virtual Reality ในการฝึกอบรมบุคลากร23 พฤษภาคม 256252
42 EU จัดตั้ง Joint Research Centre เพื่อสนับสนุนภารกิจของศุลกากร ในการปราบปรามยาเสพติดชนิดใหม่16 พฤษภาคม 256245
43 WCO เริ่มกระบวนการปฏิรูประบบ HS ในบริบทศตวรรษที่ 21 ณ ที่ประชุม WCO Global Conference on the future of the Harmonized System16 พฤษภาคม 256243
44 ศุลกากรฝรั่งเศสเชื่อมโยง Single Window เข้ากับระบบใบอนุญาตนำเข้าผักและผลไม้ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางการค้า7 พฤษภาคม 256250
45 จีนและญี่ปุ่นเตรียมบังคับใช้ความตกลงยอมรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO ของแต่ละฝ่าย7 พฤษภาคม 256239
46 ศุลกากรและองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกากระชับความร่วมมือในการตรวจหายาผิดกฎหมาย29 เมษายน 256253
47 ศุลกากรเดนมาร์กใช้โดรนใต้น้ำในการตรวจหาสินค้าลักลอบ9 เมษายน 256256
48 EU ประกาศเผยแพร่ Explanatory Notes สำหรับ Combined Nomenclature ฉบับใหม่2 เมษายน 256280
49 EU Joint Transfer Pricing Forum ประกาศเผยแพร่รายงานการใช้วิธีการแบ่งแยกกำไรภายในอียู2 เมษายน 256283
50 ศุลกากรฝรั่งเศสอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง1 เมษายน 256290
51 ศุลกากรฝรั่งเศสเปิดตัวโครงการ smart border1 เมษายน 256276
52 ศุลกากรฝรั่งเศสเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ซองโลจิสติกส์” 1 เมษายน 256285
53 EU เปิดโครงการ Customs Certificate of Recognition สำหรับหลักสูตรการศึกษาศุลกากร26 มีนาคม 256277
54 OECD แจ้งเตือนแนวโน้มการค้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา26 มีนาคม 256268
55 WCO เน้นย้ำความสำคัญของศุลกากรในเขตประกอบการเสรีในที่ประชุม Asian Trade Summit19 มีนาคม 256275
56 Amazon เปิดโครงการ Project Zero เพื่อปราบปรามสินค้าปลอมแปลง19 มีนาคม 256287
57 มอลตาผลักดันบทบาทของประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กในเศรษฐกิจโลกและใน WCO7 มีนาคม 256296
58 ICAO และ IATA ออกแนวปฏิบัติสำหรับการขนส่งและการสำแดงแบตเตอรี่ลิเธียม6 มีนาคม 256297
59 WCO เสร็จสิ้นการจัดทำร่างเอกสารต่าง ๆ สำหรับการบริหารจัดการ e-commerce แบบครบวงจร6 มีนาคม 256288
60 จีนกับหนทางสู่เส้นทางสายไหมดิจิทัล27 กุมภาพันธ์ 256288
61 คณะกรรมาธิการยุโรปให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ กรณีสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีความตกลง27 กุมภาพันธ์ 256284
62 คณะทำงานเพื่อทบทวนอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) เสร็จสิ้นการประชุมครั้งที่ 327 กุมภาพันธ์ 256280
63 สหราชอาณาจักรประกาศใช้พิธีการศุลกากรนำเข้าที่ง่ายขึ้น กรณีออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีความตกลง21 กุมภาพันธ์ 256277
64 EU ประกาศเผยแพร่ Union Customs Data Model 3.021 กุมภาพันธ์ 256285
65 Icelandair เข้าร่วมโครงการส่งข้อมูลสินค้าล่วงหน้าต่อศุลกากรแคนาดา14 กุมภาพันธ์ 256295
66 จีนเปิดเขตศุลกากรนำร่องสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์14 กุมภาพันธ์ 2562100
67 SAP เริ่มต้นใช้ Blockchain ในการตรวจหายาปลอม31 มกราคม 2562110
68 WCO จัดทำ platform เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเร่งด่วนและมีความอ่อนไหวระหว่างศุลกากร31 มกราคม 256292
69 ซาอุดีอาระเบียเสร็จสิ้นโครงการนำร่องในการใช้ Blockchain กับการค้าระหว่างประเทศ30 มกราคม 2562102
70 อียูเตรียมเปิดตัวโครงการ Single Window สำหรับการขนส่งทางทะเล30 มกราคม 2562116
71 ศุลกากรฟินแลนด์กำหนดให้ยื่นใบขนสินค้าสำหรับคลังสินค้าศุลกากรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น15 มกราคม 2562100
72 ศุลกากรสหรัฐอเมริกากำหนดให้ส่งข้อมูลล่วงหน้าสำหรับไปรษณีย์จากจีน15 มกราคม 256293
73 ศุลกากรฟินแลนด์เปิดตัวเครื่องมือคำนวณภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากนอกอียู14 มกราคม 2562100
74 เขตการค้าเสรีในแอฟริกาและโอกาสในการกระตุ้นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์28 ธันวาคม 256192
75 สหรัฐอเมริกาประกาศถอนตัวออกจากสหภาพไปรษณีย์สากล (UPU)27 ธันวาคม 2561101
76 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเตรียมการขยายการใช้ Blockchain ในการปฏิบัติภารกิจ27 ธันวาคม 2561104
77 WCO จัดทำคู่มือในการป้องกันการลักลอบค้าสมบัติทางวัฒนธรรม14 ธันวาคม 2561106
78 ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลเริ่มต้นสร้างมาตรฐานดิจิทัล13 ธันวาคม 256197
79 สมาชิก WCO ในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก อภิปรายประเด็นที่ภูมิภาคควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก11 ธันวาคม 2561100
80 Alibaba ลงนามความตกลงกับเบลเยียมเพื่อสร้างศูนย์กลางการค้าสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์6 ธันวาคม 2561101
81 ศุลกากรฟินแลนด์เปิดช่องทางยื่นเอกสารแนบผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงกับศุลกากร28 พฤศจิกายน 256197
82 WCO-UPU Contact Committee แนวปฏิบัติร่วมว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าที่จัดส่งทางไปรษณีย์28 พฤศจิกายน 2561116
83 WCO เผยแพร่ Illicit Trade Report ฉบับปี ค.ศ. 201727 พฤศจิกายน 2561108
84 WCO กำหนดให้ปี 2562 เป็นปีของ SMART Borders26 พฤศจิกายน 2561149
85 ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลและสถานีขนส่งรวมตัวกันเพื่อเริ่มต้นใช้ blockchain26 พฤศจิกายน 2561122
86 Combined Nomenclature ฉบับปี ค.ศ. 2019 ของอียูจะเริ่มมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 256212 พฤศจิกายน 2561112
87 อียูเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายโครงการ Single Window12 พฤศจิกายน 2561117
88 ศุลกากรฟินแลนด์เตรียมใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการคลังสินค้าศุลกากรในปี ๒๕๖๒26 กันยายน 2561135
89 ศุลกากรอินโดนีเซียเตรียมใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้ากับไปรษณีย์24 กันยายน 2561120
90 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาแสดงวิสัยทัศน์อำนวยความสะดวกผู้โดยสารด้วยการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่24 กันยายน 2561133
91 WCO ทบทวน PICARD Professional Standards24 กันยายน 2561108
92 WCO เผยแพร่แนวปฏิบัติสำหรับโครงการ AEO และ MRA ฉบับใหม่29 สิงหาคม 2561148
93 ศุลกากรสหราชอาณาจักรเปิดตัวระบบ Customs Declaration Service23 สิงหาคม 2561164
94 สมาชิก Pacific Alliance ลงนามความตกลงพหุภาคียอมรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอเป็นครั้งแรกของโลก2 สิงหาคม 2561115
95 สิงคโปร์เปิดตัวเทคโนโลยี blockchain ระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกของโลกสำหรับการค้าระหว่าง ASEAN และจีน ผ่าน “เส้นทางสายไหมดิจิทัล” 2 สิงหาคม 25612,061
96 WCO ออก SAFE Framework ฉบับปี ๒๕๖๑31 กรกฎาคม 2561194
97 คณะกรรมาธิการยุโรปลงมติรับรายงานความคืบหน้า EU Strategy and Action Plan for Customs Risk Management27 กรกฎาคม 2561112
98 WCO เผยแพร่มาตรฐานสากลสำหรับ e-commerce23 กรกฎาคม 2561150
99 WTO รายงานความคืบหน้าการบังคับใช้ TFA5 กรกฎาคม 2561185
100 ท่าเรือรอตเทอร์ดามเริ่มทดสอบระบบสแกนตู้คอนเทนเนอร์ระบบใหม่25 มิถุนายน 2561181
ผลลัพท์ทั้งหมด 196 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Dreve du Rembucher 89 1170 Brussels, Belgium
หมายเลขโทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835
อีเมล์ : thaicustoms@skynet.be

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ