สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Counsellor Royal Thai Embassy (ANNEX) Brussels
 

ข่าวสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 14 เข้าชมวันนี้
  • 761 เข้าชมเดือนนี้
  • 15,487 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์โทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

บทความ/ความรู้


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ศุลกากรฟินแลนด์เตรียมใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการคลังสินค้าศุลกากรในปี ๒๕๖๒26 กันยายน 256110
2 ศุลกากรอินโดนีเซียเตรียมใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้ากับไปรษณีย์24 กันยายน 25618
3 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาแสดงวิสัยทัศน์อำนวยความสะดวกผู้โดยสารด้วยการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่24 กันยายน 25614
4 WCO ทบทวน PICARD Professional Standards24 กันยายน 25619
5 WCO เผยแพร่แนวปฏิบัติสำหรับโครงการ AEO และ MRA ฉบับใหม่29 สิงหาคม 256149
6 ศุลกากรสหราชอาณาจักรเปิดตัวระบบ Customs Declaration Service23 สิงหาคม 256120
7 สมาชิก Pacific Alliance ลงนามความตกลงพหุภาคียอมรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอเป็นครั้งแรกของโลก2 สิงหาคม 256120
8 สิงคโปร์เปิดตัวเทคโนโลยี blockchain ระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกของโลกสำหรับการค้าระหว่าง ASEAN และจีน ผ่าน “เส้นทางสายไหมดิจิทัล” 2 สิงหาคม 256131
9 WCO ออก SAFE Framework ฉบับปี ๒๕๖๑31 กรกฎาคม 256140
10 คณะกรรมาธิการยุโรปลงมติรับรายงานความคืบหน้า EU Strategy and Action Plan for Customs Risk Management27 กรกฎาคม 256113
11 WCO เผยแพร่มาตรฐานสากลสำหรับ e-commerce23 กรกฎาคม 256129
12 WTO รายงานความคืบหน้าการบังคับใช้ TFA5 กรกฎาคม 256140
13 ท่าเรือรอตเทอร์ดามเริ่มทดสอบระบบสแกนตู้คอนเทนเนอร์ระบบใหม่25 มิถุนายน 256125
14 สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นโครงการ Air Cargo Advance Screening (ACAS)25 มิถุนายน 256117
15 สิงคโปร์และออสเตรเลียลงนามความตกลงรับรองผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของแต่ละฝ่าย10 มิถุนายน 256113
16 ศุลกากรเกาหลีจะทดสอบระบบการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า/ส่งออกด้วย Blockchain1 มิถุนายน 256171
17 ศุลกากรสวีเดนเปิดลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร25 พฤษภาคม 256116
18 European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) ระบบควบคุมผู้โดยสารระบบใหม่ของสหภาพยุโรป11 พฤษภาคม 256120
19 รัฐบาลนิวซีแลนด์เสนอแก้ไขการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำ4 พฤษภาคม 256122
20 ความตกลงระหว่างสหภาพยุโรปและนิวซีแลนด์ว่าด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร4 พฤษภาคม 256121
21 WCO และศุลกากรเกาหลีจัดการฝึกอบรมการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากร30 เมษายน 256126
22 WCO เปิดตัวคู่มือความร่วมมือระหว่างศุลกากรและตำรวจ20 เมษายน 256142
23 คณะทำงานด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นการจัดทำร่างกรอบมาตรฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ20 เมษายน 256129
24 WCO เข้าร่วมการประชุม Global Anti-Corruption & Integrity Forum ของ OECD17 เมษายน 256124
25 ที่ประชุม WCO Enforcement Committee อภิปรายเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่การค้าและการเดินทาง28 มีนาคม 256127
26 WCO ติดตั้ง Global Travel Assessment System (GTAS) ที่มัลดีฟส์28 มีนาคม 256136
27 การลงทะเบียนผู้ประกอบการและหมายเลขประจำตัวสำหรับธุรกรรมศุลกากรในสหภาพยุโรป 9 มีนาคม 256150
28 คณะกรรมาธิการยุโรปฯ เสนอขยายระยะเวลาการใช้มาตรการเปลี่ยนผ่านในการบังคับใช้ Union Customs Code9 มีนาคม 256154
29 First Global Cross-Border E-Commerce Conference: Beijing Declaration27 กุมภาพันธ์ 256156
30 การถอนสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรและกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตส่งออก/นำเข้าสำหรับสินค้าบางประเภท9 กุมภาพันธ์ 256173
31 การถอนสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรและกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรและการจัดเก็บภาษีทางอ้อม5 กุมภาพันธ์ 256180
32 สาส์นจากเลขาธิการองค์การศุลกากรโลกเนื่องในโอกาสวันศุลกากรสากลประจำปี ๒๕๖๑1 กุมภาพันธ์ 2561152
33 WCO เน้นย้ำความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลต่อการปฏิบัติงานของศุลกากร30 มกราคม 2561125
34 Harmonized System ครบรอบ ๓๐ ปี ในฐานะภาษาสากลสำหรับการค้าระหว่างประเทศ17 มกราคม 256187
35 WCO และ Uganda Revenue Authority เริ่มต้นโครงการนำร่อง Global Travel Assessment System17 มกราคม 2561132
36 สหภาพยุโรปสหภาพยุโรปปรับปรุงกฎหมายสุขอนามัยพืช5 มกราคม 256175
37 คองโกให้สัตยาบันอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) เป็นลำดับที่ ๑๑๓22 ธันวาคม 2560111
38 ประชาคมศุลกากรนานาชาติมีมติรับ Luxor Resolution on Cross-Border E-Commerce 12 ธันวาคม 2560107
39 ที่ประชุม OPWC เน้นย้ำความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับ WCO11 ธันวาคม 256080
40 ประเทศในทวีปอเมริกาและแคริบเบียนเตรียมพร้อมสู่การทำความตกลงยอมรับมาตรฐาน AEO ของกันและกัน11 ธันวาคม 256084
41 ศุลกากรฟินแลนด์ปรับปรุงการให้บริการศุลกากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์23 พฤศจิกายน 256081
42 WCO กำหนดให้ปี ๒๕๖๑ เป็นปีสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ16 พฤศจิกายน 2560111
43 สหภาพยุโรปตีพิมพ์เผยแพร่ Combined Nomenclature ฉบับปี ๒๐๑๘7 พฤศจิกายน 256085
44 ศุลกากรสหภาพยุโรปและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดการประชุมระดับสูงเพื่อการจัดการชายแดนที่มีประสิทธิภาพ7 พฤศจิกายน 2560115
45 WCO เสร็จสิ้นการประชุม Trade Facilitation Agreement Working Group ครั้งที่ ๘27 ตุลาคม 2560118
46 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก เข้าร่วมการประชุม WCO Asia/Pacific Regional Contact Points Meeting ครั้งที่ ๒๗27 ตุลาคม 2560127
47 คณะกรรมการระบบ HS เสร็จสิ้นการประชุมครั้งที่ ๖๐24 ตุลาคม 256081
48 คณะกรรมาธิการยุโรปเปิดตัว Customs Decision System สำหรับผู้ประกอบการ24 ตุลาคม 256083
49 โครงการ Trade Single Window (TSW) ของนิวซีแลนด์เปิดใช้งานฟังก์ชั่น "ผู้บริหารจัดการองค์กร (Admin of Org)25 กันยายน 256084
50 เวียดนามกำลังปฏิรูปศุลกากรให้มีความทันสมัยภายใต้การสนับสนุนจากองค์การศุลกากรโลก25 กันยายน 256094
51 องค์การศุลกากรโลกเตรียมจัดประชุม Picard Conference ประจำปี ๒๕๖๐14 กันยายน 256098
52 WCO เปิดตัวเว็บเพจเกี่ยวกับ e-commerce8 กันยายน 2560149
53 สหภาพยุโรปเชิญชวนตอบแบบสอบถามการแลกเปลี่ยนข้อมูลศุลกากรกับประเทศที่สาม28 สิงหาคม 2560112
54 ศุลกากรญี่ปุ่นและศุลกากรเม็กซิโกลงนาม ความตกลงสร้างความร่วมมือทางศุลกากร24 สิงหาคม 2560135
55 องค์การศุลกากรโลกกล่าวย้ำภารกิจในการต่อสู้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าเนื่องในโอกาสวันช้างโลก (World Elephant Day)16 สิงหาคม 256090
56 ศุลกากรเนเธอร์แลนด์แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเข้าใช้ Customs portals ผ่าน eHerkenning 4 สิงหาคม 2560169
57 องค์การศุลกากรโลกอภิปราย การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ Global Review of Aid for Trade ครั้งที่ ๖31 กรกฎาคม 2560115
58 สหภาพยุโรปออกกฎหมายใหม่เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบค้าสมบัติทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการก่อการร้าย25 กรกฎาคม 256091
59 สหภาพยุโรปและนิวซีแลนด์ลงนามความตกลงสร้างความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือทางศุลกากร14 กรกฎาคม 2560124
60 ประชาคมศุลกากรโลกเฉลิมฉลองวันต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบขนยาเสพติดสากลประจำปี ๒๕๖๐ 3 กรกฎาคม 2560164
61 คณะกรรมาธิการยุโรปเปลี่ยนแปลงแก้ไขการบังคับใช้ Union Customs Code23 มิถุนายน 256086
62 จีนและอียูลงนามกรอบยุทธศาสตร์23 มิถุนายน 2560183
63 ยูเครนเป็นประเทศที่ ๒ ในยุโรปที่ใช้งาน nCEN12 มิถุนายน 2560134
64 องค์การศุลกากรโลกเตรียมจัดอภิปรายเรื่องสิทธิในการผ่านแดนของประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล6 มิถุนายน 2560274
65 WCO Data Model Project Team กำลังพัฒนา WCO Data Model เวอร์ชั่นใหม่23 พฤษภาคม 2560138
66 WCO และ UPU สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้า ระหว่างศุลกากรและไปรษณีย์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก17 พฤษภาคม 2560171
67 ศุลกากรฟินแลนด์กำลังพัฒนาระบบพิกัดอัตราศุลกากรใหม่12 พฤษภาคม 256087
68 WCO กับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในระดับโลก5 พฤษภาคม 2560112
69 WCO เข้าร่วมการประชุม Inter American Committee against Terrorism of the OAS ครั้งที่ ๑๗3 พฤษภาคม 2560147
70 Free Zone Brochure25 เมษายน 2560116
71 Snapshot of Thai Customs 201525 เมษายน 2560123
72 ศุลกากรนิวซีแลนด์เสร็จสิ้นการจัดตั้ง Trade Single Window24 เมษายน 2560114
73 WCO สนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างศุลกากรและหน่วยงานสุขอนามัยพืชระหว่างการประชุม CPM-12 ณ ประเทศเกาหลีใต้18 เมษายน 2560101
74 WCO ทำการวิจัยการเคลื่อนย้ายสินค้า e-commerce ในประเทศจีน12 เมษายน 2560168
75 การปฏิรูปห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากรในแอลบาเนีย10 เมษายน 2560156
76 ปาเลสไตน์เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระบบ HS30 มีนาคม 2560125
77 แองโกลาให้สัตยาบันอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) เป็นลำดับที่ ๑๐๘28 กุมภาพันธ์ 2560159
78 WTO Trade Facilitation Agreement มีผลบังคับใช้แล้ว27 กุมภาพันธ์ 2560137
79 ศุลกากรเดนมาร์กเปิดตัวเครื่องสแกนร่างกายเคลื่อนที่22 กุมภาพันธ์ 2560172
80 เลบานอนเตรียมการภาคยานุวัติอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง)21 กุมภาพันธ์ 2560144
81 ไฮติเป็นประเทศแรกในทวีปอเมริกาและภูมิภาคแคริบเบียนที่นำระบบ nCEN ของ WCO มาใช้งาน20 กุมภาพันธ์ 2560134
82 สาส์นจากเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก Mr. Kunio Mikuriya เนื่องในโอกาสวันศุลกากรโลกประจำปี ๒๕๖๐16 กุมภาพันธ์ 2560125
83 รัสเซียตระเตรียมการเปิดเส้นทางเดินเรือเอเชีย-ยุโรป ผ่านขั้วโลกเหนือ16 กุมภาพันธ์ 2560118
84 WCO ลงนามขยายความร่วมมือกับองค์การเพื่อการห้ามใช้อาวุธเคมี (OPCW)25 มกราคม 2560131
85 WCO กระตุ้นการสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาการลักลอบค้า สมบัติทางวัฒนธรรมระหว่างการประชุม World Economic Forum25 มกราคม 2560162
86 โมซัมบิกให้สัตยาบัน WTO Trade Facilitation Agreement เป็นลำดับที่ ๑๐๕10 มกราคม 2560135
87 ระบบ Registered Exporter (REX) ของสหภาพยุโรปมีผลใช้บังคับ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐6 มกราคม 2560175
88 ระบบ HS ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ ๑ มกราคม ๒๕๖๐5 มกราคม 2560198
89 WTO Trade Facilitation Agreement ใกล้มีผลบังคับใช้แล้ว4 มกราคม 2560189
90 อิหร่านเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาอิสตันบูล ลำดับที่ ๖๘29 ธันวาคม 2559136
91 EU เผยแพร่ EU Customs Data Model version 1.129 ธันวาคม 2559127
92 WCO ปรับปรุง Diagnostic Tool on Tariff Classification, Valuation and Origin Work and Related Infrastructure6 ธันวาคม 2559118
93 WCO และ Interpol ลงนามข้อตกลงเพื่อให้ศุลกากรเข้าถึง ข้อมูลรถยนต์ที่ถูกโจรกรรม6 ธันวาคม 2559173
94 สหภาพยุโรปตีพิมพ์ระบบ Combined Nomenclature (CN) ฉบับปี ๒๕๖๐6 ธันวาคม 2559127
95 WCO ตีพิมพ์แนวปฏิบัติว่าด้วยความร่วมมือระหว่างศุลกากรและสรรพากร31 ตุลาคม 2559174
96 WCO ลงนามความร่วมมือกับ GSMA3 ตุลาคม 2559142
97 Customs-Police Cooperation กับ Europol29 กันยายน 2559182
98 WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) มีสมาชิกให้สัตยาบันแล้ว 92 ราย14 กันยายน 2559287
99 แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของเครื่องมือต่างๆ ในแต่ละ Package ของ WCO13 กันยายน 2559214
100 ระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับการจัดการคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้13 กันยายน 2559218
ผลลัพท์ทั้งหมด 109 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Dreve du Rembucher 89 1170 Brussels, Belgium
หมายเลขโทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835
อีเมล์ : thaicustoms@skynet.be

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ