สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Counsellor Royal Thai Embassy (ANNEX) Brussels
 

บทความ/ความรู้


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 WTO รายงานความคืบหน้าการบังคับใช้ TFA5 กรกฎาคม 25618
2 ท่าเรือรอตเทอร์ดามเริ่มทดสอบระบบสแกนตู้คอนเทนเนอร์ระบบใหม่25 มิถุนายน 25618
3 สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นโครงการ Air Cargo Advance Screening (ACAS)25 มิถุนายน 25616
4 สิงคโปร์และออสเตรเลียลงนามความตกลงรับรองผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของแต่ละฝ่าย10 มิถุนายน 25617
5 ศุลกากรเกาหลีจะทดสอบระบบการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า/ส่งออกด้วย Blockchain1 มิถุนายน 256120
6 ศุลกากรสวีเดนเปิดลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร25 พฤษภาคม 25618
7 European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) ระบบควบคุมผู้โดยสารระบบใหม่ของสหภาพยุโรป11 พฤษภาคม 256113
8 รัฐบาลนิวซีแลนด์เสนอแก้ไขการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำ4 พฤษภาคม 256116
9 ความตกลงระหว่างสหภาพยุโรปและนิวซีแลนด์ว่าด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร4 พฤษภาคม 256114
10 WCO และศุลกากรเกาหลีจัดการฝึกอบรมการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากร30 เมษายน 256114
11 WCO เปิดตัวคู่มือความร่วมมือระหว่างศุลกากรและตำรวจ20 เมษายน 256124
12 คณะทำงานด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นการจัดทำร่างกรอบมาตรฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ20 เมษายน 256118
13 WCO เข้าร่วมการประชุม Global Anti-Corruption & Integrity Forum ของ OECD17 เมษายน 256115
14 ที่ประชุม WCO Enforcement Committee อภิปรายเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่การค้าและการเดินทาง28 มีนาคม 256118
15 WCO ติดตั้ง Global Travel Assessment System (GTAS) ที่มัลดีฟส์28 มีนาคม 256124
16 การลงทะเบียนผู้ประกอบการและหมายเลขประจำตัวสำหรับธุรกรรมศุลกากรในสหภาพยุโรป 9 มีนาคม 256142
17 คณะกรรมาธิการยุโรปฯ เสนอขยายระยะเวลาการใช้มาตรการเปลี่ยนผ่านในการบังคับใช้ Union Customs Code9 มีนาคม 256143
18 First Global Cross-Border E-Commerce Conference: Beijing Declaration27 กุมภาพันธ์ 256149
19 การถอนสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรและกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตส่งออก/นำเข้าสำหรับสินค้าบางประเภท9 กุมภาพันธ์ 256167
20 การถอนสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรและกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรและการจัดเก็บภาษีทางอ้อม5 กุมภาพันธ์ 256171
21 สาส์นจากเลขาธิการองค์การศุลกากรโลกเนื่องในโอกาสวันศุลกากรสากลประจำปี ๒๕๖๑1 กุมภาพันธ์ 256194
22 WCO เน้นย้ำความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลต่อการปฏิบัติงานของศุลกากร30 มกราคม 2561103
23 Harmonized System ครบรอบ ๓๐ ปี ในฐานะภาษาสากลสำหรับการค้าระหว่างประเทศ17 มกราคม 256165
24 WCO และ Uganda Revenue Authority เริ่มต้นโครงการนำร่อง Global Travel Assessment System17 มกราคม 2561122
25 สหภาพยุโรปสหภาพยุโรปปรับปรุงกฎหมายสุขอนามัยพืช5 มกราคม 256167
26 คองโกให้สัตยาบันอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) เป็นลำดับที่ ๑๑๓22 ธันวาคม 256096
27 ประชาคมศุลกากรนานาชาติมีมติรับ Luxor Resolution on Cross-Border E-Commerce 12 ธันวาคม 256094
28 ที่ประชุม OPWC เน้นย้ำความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับ WCO11 ธันวาคม 256072
29 ประเทศในทวีปอเมริกาและแคริบเบียนเตรียมพร้อมสู่การทำความตกลงยอมรับมาตรฐาน AEO ของกันและกัน11 ธันวาคม 256073
30 ศุลกากรฟินแลนด์ปรับปรุงการให้บริการศุลกากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์23 พฤศจิกายน 256074
31 WCO กำหนดให้ปี ๒๕๖๑ เป็นปีสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ16 พฤศจิกายน 256098
32 สหภาพยุโรปตีพิมพ์เผยแพร่ Combined Nomenclature ฉบับปี ๒๐๑๘7 พฤศจิกายน 256075
33 ศุลกากรสหภาพยุโรปและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดการประชุมระดับสูงเพื่อการจัดการชายแดนที่มีประสิทธิภาพ7 พฤศจิกายน 2560106
34 WCO เสร็จสิ้นการประชุม Trade Facilitation Agreement Working Group ครั้งที่ ๘27 ตุลาคม 2560103
35 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก เข้าร่วมการประชุม WCO Asia/Pacific Regional Contact Points Meeting ครั้งที่ ๒๗27 ตุลาคม 2560114
36 คณะกรรมการระบบ HS เสร็จสิ้นการประชุมครั้งที่ ๖๐24 ตุลาคม 256070
37 คณะกรรมาธิการยุโรปเปิดตัว Customs Decision System สำหรับผู้ประกอบการ24 ตุลาคม 256072
38 โครงการ Trade Single Window (TSW) ของนิวซีแลนด์เปิดใช้งานฟังก์ชั่น "ผู้บริหารจัดการองค์กร (Admin of Org)25 กันยายน 256073
39 เวียดนามกำลังปฏิรูปศุลกากรให้มีความทันสมัยภายใต้การสนับสนุนจากองค์การศุลกากรโลก25 กันยายน 256083
40 องค์การศุลกากรโลกเตรียมจัดประชุม Picard Conference ประจำปี ๒๕๖๐14 กันยายน 256089
41 WCO เปิดตัวเว็บเพจเกี่ยวกับ e-commerce8 กันยายน 2560136
42 สหภาพยุโรปเชิญชวนตอบแบบสอบถามการแลกเปลี่ยนข้อมูลศุลกากรกับประเทศที่สาม28 สิงหาคม 2560102
43 ศุลกากรญี่ปุ่นและศุลกากรเม็กซิโกลงนาม ความตกลงสร้างความร่วมมือทางศุลกากร24 สิงหาคม 2560122
44 องค์การศุลกากรโลกกล่าวย้ำภารกิจในการต่อสู้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าเนื่องในโอกาสวันช้างโลก (World Elephant Day)16 สิงหาคม 256079
45 ศุลกากรเนเธอร์แลนด์แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเข้าใช้ Customs portals ผ่าน eHerkenning 4 สิงหาคม 2560129
46 องค์การศุลกากรโลกอภิปราย การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ Global Review of Aid for Trade ครั้งที่ ๖31 กรกฎาคม 2560103
47 สหภาพยุโรปออกกฎหมายใหม่เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบค้าสมบัติทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการก่อการร้าย25 กรกฎาคม 256082
48 สหภาพยุโรปและนิวซีแลนด์ลงนามความตกลงสร้างความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือทางศุลกากร14 กรกฎาคม 2560115
49 ประชาคมศุลกากรโลกเฉลิมฉลองวันต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบขนยาเสพติดสากลประจำปี ๒๕๖๐ 3 กรกฎาคม 2560154
50 คณะกรรมาธิการยุโรปเปลี่ยนแปลงแก้ไขการบังคับใช้ Union Customs Code23 มิถุนายน 256078
51 จีนและอียูลงนามกรอบยุทธศาสตร์23 มิถุนายน 2560172
52 ยูเครนเป็นประเทศที่ ๒ ในยุโรปที่ใช้งาน nCEN12 มิถุนายน 2560121
53 องค์การศุลกากรโลกเตรียมจัดอภิปรายเรื่องสิทธิในการผ่านแดนของประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล6 มิถุนายน 2560245
54 WCO Data Model Project Team กำลังพัฒนา WCO Data Model เวอร์ชั่นใหม่23 พฤษภาคม 2560127
55 WCO และ UPU สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้า ระหว่างศุลกากรและไปรษณีย์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก17 พฤษภาคม 2560166
56 ศุลกากรฟินแลนด์กำลังพัฒนาระบบพิกัดอัตราศุลกากรใหม่12 พฤษภาคม 256078
57 WCO กับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในระดับโลก5 พฤษภาคม 2560100
58 WCO เข้าร่วมการประชุม Inter American Committee against Terrorism of the OAS ครั้งที่ ๑๗3 พฤษภาคม 2560138
59 Free Zone Brochure25 เมษายน 2560105
60 Snapshot of Thai Customs 201525 เมษายน 2560114
61 ศุลกากรนิวซีแลนด์เสร็จสิ้นการจัดตั้ง Trade Single Window24 เมษายน 2560101
62 WCO สนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างศุลกากรและหน่วยงานสุขอนามัยพืชระหว่างการประชุม CPM-12 ณ ประเทศเกาหลีใต้18 เมษายน 256091
63 WCO ทำการวิจัยการเคลื่อนย้ายสินค้า e-commerce ในประเทศจีน12 เมษายน 2560159
64 การปฏิรูปห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากรในแอลบาเนีย10 เมษายน 2560136
65 ปาเลสไตน์เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระบบ HS30 มีนาคม 2560108
66 แองโกลาให้สัตยาบันอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) เป็นลำดับที่ ๑๐๘28 กุมภาพันธ์ 2560150
67 WTO Trade Facilitation Agreement มีผลบังคับใช้แล้ว27 กุมภาพันธ์ 2560123
68 ศุลกากรเดนมาร์กเปิดตัวเครื่องสแกนร่างกายเคลื่อนที่22 กุมภาพันธ์ 2560156
69 เลบานอนเตรียมการภาคยานุวัติอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง)21 กุมภาพันธ์ 2560136
70 ไฮติเป็นประเทศแรกในทวีปอเมริกาและภูมิภาคแคริบเบียนที่นำระบบ nCEN ของ WCO มาใช้งาน20 กุมภาพันธ์ 2560127
71 สาส์นจากเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก Mr. Kunio Mikuriya เนื่องในโอกาสวันศุลกากรโลกประจำปี ๒๕๖๐16 กุมภาพันธ์ 2560108
72 รัสเซียตระเตรียมการเปิดเส้นทางเดินเรือเอเชีย-ยุโรป ผ่านขั้วโลกเหนือ16 กุมภาพันธ์ 2560108
73 WCO ลงนามขยายความร่วมมือกับองค์การเพื่อการห้ามใช้อาวุธเคมี (OPCW)25 มกราคม 2560123
74 WCO กระตุ้นการสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาการลักลอบค้า สมบัติทางวัฒนธรรมระหว่างการประชุม World Economic Forum25 มกราคม 2560156
75 โมซัมบิกให้สัตยาบัน WTO Trade Facilitation Agreement เป็นลำดับที่ ๑๐๕10 มกราคม 2560128
76 ระบบ Registered Exporter (REX) ของสหภาพยุโรปมีผลใช้บังคับ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐6 มกราคม 2560166
77 ระบบ HS ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ ๑ มกราคม ๒๕๖๐5 มกราคม 2560186
78 WTO Trade Facilitation Agreement ใกล้มีผลบังคับใช้แล้ว4 มกราคม 2560177
79 อิหร่านเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาอิสตันบูล ลำดับที่ ๖๘29 ธันวาคม 2559114
80 EU เผยแพร่ EU Customs Data Model version 1.129 ธันวาคม 2559116
81 WCO ปรับปรุง Diagnostic Tool on Tariff Classification, Valuation and Origin Work and Related Infrastructure6 ธันวาคม 2559107
82 WCO และ Interpol ลงนามข้อตกลงเพื่อให้ศุลกากรเข้าถึง ข้อมูลรถยนต์ที่ถูกโจรกรรม6 ธันวาคม 2559163
83 สหภาพยุโรปตีพิมพ์ระบบ Combined Nomenclature (CN) ฉบับปี ๒๕๖๐6 ธันวาคม 2559115
84 WCO ตีพิมพ์แนวปฏิบัติว่าด้วยความร่วมมือระหว่างศุลกากรและสรรพากร31 ตุลาคม 2559161
85 WCO ลงนามความร่วมมือกับ GSMA3 ตุลาคม 2559133
86 Customs-Police Cooperation กับ Europol29 กันยายน 2559170
87 WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) มีสมาชิกให้สัตยาบันแล้ว 92 ราย14 กันยายน 2559147
88 แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของเครื่องมือต่างๆ ในแต่ละ Package ของ WCO13 กันยายน 2559198
89 ระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับการจัดการคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้13 กันยายน 2559205
90 กฎหมายว่าด้วยตัวแทนออกของ (Customs Broker) ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน และอินเดีย13 กันยายน 2559139
91 ศุลกากรนิวซีแลนด์เตรียมเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การนำเข้าทางไปรษณีย์13 กันยายน 2559184
92 โครงการนำร่อง Smart and Secure Trade Lanes ระหว่างสหภาพยุโรปและเอเชีย 7 กันยายน 2559121
93 ผู้ประกอบการคลังสินค้าคอนเทนเนอร์ที่รอตเตอร์ดัมเข้าทำสัญญากับลูกค้าเพื่อการปล่อยสินค้าที่รวดเร็วขึ้น7 กันยายน 2559112
94 ประเทศแถบอเมริกาใต้บรรลุข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไปรษณีย์และศุลกากร31 สิงหาคม 2559161
95 ตารางเปรียบเทียบพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสารและการสั่งซื้อทางไปรษณีย์31 สิงหาคม 2559288
96 ประเทศสมาชิก East African Community (EAC) ติดตั้งระบบ IT เพื่อสนับสนุนโครงการ AEO ในระดับภูมิภาค 31 สิงหาคม 2559162
97 ศุลกากรกับความมั่นคงของชาติ: มติปุนตา คานา (Punta Cana Resolution)21 สิงหาคม 2559225
98 นโยบายการแก้ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าของ WCO และ EU20 สิงหาคม 2559125
ผลลัพท์ทั้งหมด 98 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Dreve du Rembucher 89 1170 Brussels, Belgium
หมายเลขโทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835
อีเมล์ : thaicustoms@skynet.be

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ