สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs Royal Thai Embassy (ANNEX) Brussels
 

ข่าวสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2 เข้าชมวันนี้
  • 484 เข้าชมเดือนนี้
  • 23,422 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์โทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

บทความ/ความรู้


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 บราซิลเข้าเป็นภาคีลำดับที่ 120 ของอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง)17 กันยายน 25620
2 สหรัฐอเมริกาเตรียมตัวออกจากสหภาพไปรษณีย์สากลในเดือนตุลาคม 256217 กันยายน 25620
3 ศุลกากรเบลเยียมทดลองใช้โดรนในการปฏิบัติการจับกุมผู้ลักลอบขนส่งยาเสพติด4 กันยายน 25622
4 ศุลกากรญี่ปุ่นเปิดตัวแอพพลิเคชั่นสำหรับส่งใบขนสินค้าของติดตัวผู้โดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์3 กันยายน 25622
5 ศุลกากรฟินแลนด์ฝึกหัดสุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจหาสินค้าประเภทอาหารจากเอเชียที่อาจเป็นพาหะนำโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 3 กันยายน 25622
6 ศุลกากรและไปรษณีย์อินเดียมุ่งหน้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้า22 สิงหาคม 25628
7 ออสเตรเลียตรวจพบเมธแอมเฟตามีนเหลวที่ซุกซ่อนในของที่ระลึก22 สิงหาคม 25627
8 WCO ประกาศเผยแพร่ E-Commerce Package16 สิงหาคม 256216
9 WCO ประกาศเผยแพร่ AEO Compendium ฉบับปี 201916 สิงหาคม 256210
10 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเตรียมเริ่มดำเนินโครงการนำร่องให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce ส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้า6 สิงหาคม 256212
11 EU ประกาศเผยแพร่ Union Customs Data Model 4.02 สิงหาคม 256217
12 ศุลกากรนิวซีแลนด์ออกกฎระเบียบใหม่สำหรับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำ2 สิงหาคม 256223
13 EU อัพเดทคำวินิจฉัยภาษีมูลค่าเพิ่มล่วงหน้า30 กรกฎาคม 25629
14 EU ประกาศใช้แบบฟอร์มใบขนสินค้าใหม่สำหรับ e-commerce23 กรกฎาคม 256218
15 ศุลกากรฝรั่งเศสพึงพอใจกับการทดลองใช้ blockchain สำหรับ inward processing 15 กรกฎาคม 256226
16 EU และจีน ยกระดับความร่วมมือทางศุลกากร10 กรกฎาคม 256221
17 แกมเบียเข้าเป็นภาคีลำดับที่ 158 ของอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์10 กรกฎาคม 256219
18 EU ขยายขอบเขตการใช้มาตรการโต้ตอบทางการค้าให้ครอบคลุมถึงไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ10 กรกฎาคม 256223
19 ศุลกากรฟินแลนด์บังคับใช้กฎหมายควบคุมการนำเข้าอาหารและสุขอนามัยพืชฉบับใหม่10 กรกฎาคม 256226
20 WCO และ INTERPOL ร่วมมือเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศอาเซียนเพื่อปราบปรามการค้าพืชป่าและสัตว์ป่าผิดกฎหมาย20 มิถุนายน 256233
21 ศุลกากรอินเดียใช้ตราผนึกอิเล็กทรอนิกส์ในการอำนวยความสะดวกทางการค้า18 มิถุนายน 256224
22 ศุลกากรเบลเยียมยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าสำหรับ e-commerce18 มิถุนายน 256233
23 สหภาพยุโรปเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางกระจายข้อมูลข่าวสารทางภาษี18 มิถุนายน 256224
24 WCO สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศในศุลกากร14 มิถุนายน 256236
25 ที่ประชุม WCO Inter-Regional Forum on Special Customs Zones/Free Zones เห็นควรให้ศุลกากรเข้ามามีบทบาทในการควบคุมเขตประกอบการเสรีมากขึ้น14 มิถุนายน 256221
26 ราคาโปรโมชั่นช่วง Flash Sale เป็นราคาศุลกากรได้1 มิถุนายน 256232
27 หมู่เกาะคุกและตูวาลูเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโตฯ ลำดับที่ 117 และ 11824 พฤษภาคม 256225
28 ศุลกากรดูไบกับความสำเร็จในการในการคืนภาษีด้วยปัญญาประดิษฐ์24 พฤษภาคม 256240
29 ศุลกากรดูไบเริ่มต้นใช้ Virtual Reality ในการฝึกอบรมบุคลากร23 พฤษภาคม 256243
30 EU จัดตั้ง Joint Research Centre เพื่อสนับสนุนภารกิจของศุลกากร ในการปราบปรามยาเสพติดชนิดใหม่16 พฤษภาคม 256235
31 WCO เริ่มกระบวนการปฏิรูประบบ HS ในบริบทศตวรรษที่ 21 ณ ที่ประชุม WCO Global Conference on the future of the Harmonized System16 พฤษภาคม 256234
32 ศุลกากรฝรั่งเศสเชื่อมโยง Single Window เข้ากับระบบใบอนุญาตนำเข้าผักและผลไม้ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางการค้า7 พฤษภาคม 256233
33 จีนและญี่ปุ่นเตรียมบังคับใช้ความตกลงยอมรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO ของแต่ละฝ่าย7 พฤษภาคม 256225
34 ศุลกากรและองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกากระชับความร่วมมือในการตรวจหายาผิดกฎหมาย29 เมษายน 256243
35 ศุลกากรเดนมาร์กใช้โดรนใต้น้ำในการตรวจหาสินค้าลักลอบ9 เมษายน 256247
36 EU ประกาศเผยแพร่ Explanatory Notes สำหรับ Combined Nomenclature ฉบับใหม่2 เมษายน 256264
37 EU Joint Transfer Pricing Forum ประกาศเผยแพร่รายงานการใช้วิธีการแบ่งแยกกำไรภายในอียู2 เมษายน 256271
38 ศุลกากรฝรั่งเศสอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง1 เมษายน 256275
39 ศุลกากรฝรั่งเศสเปิดตัวโครงการ smart border1 เมษายน 256269
40 ศุลกากรฝรั่งเศสเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ซองโลจิสติกส์” 1 เมษายน 256276
41 EU เปิดโครงการ Customs Certificate of Recognition สำหรับหลักสูตรการศึกษาศุลกากร26 มีนาคม 256271
42 OECD แจ้งเตือนแนวโน้มการค้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา26 มีนาคม 256260
43 WCO เน้นย้ำความสำคัญของศุลกากรในเขตประกอบการเสรีในที่ประชุม Asian Trade Summit19 มีนาคม 256266
44 Amazon เปิดโครงการ Project Zero เพื่อปราบปรามสินค้าปลอมแปลง19 มีนาคม 256273
45 มอลตาผลักดันบทบาทของประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กในเศรษฐกิจโลกและใน WCO7 มีนาคม 256284
46 ICAO และ IATA ออกแนวปฏิบัติสำหรับการขนส่งและการสำแดงแบตเตอรี่ลิเธียม6 มีนาคม 256284
47 WCO เสร็จสิ้นการจัดทำร่างเอกสารต่าง ๆ สำหรับการบริหารจัดการ e-commerce แบบครบวงจร6 มีนาคม 256278
48 จีนกับหนทางสู่เส้นทางสายไหมดิจิทัล27 กุมภาพันธ์ 256273
49 คณะกรรมาธิการยุโรปให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ กรณีสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีความตกลง27 กุมภาพันธ์ 256274
50 คณะทำงานเพื่อทบทวนอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) เสร็จสิ้นการประชุมครั้งที่ 327 กุมภาพันธ์ 256271
51 สหราชอาณาจักรประกาศใช้พิธีการศุลกากรนำเข้าที่ง่ายขึ้น กรณีออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีความตกลง21 กุมภาพันธ์ 256272
52 EU ประกาศเผยแพร่ Union Customs Data Model 3.021 กุมภาพันธ์ 256275
53 Icelandair เข้าร่วมโครงการส่งข้อมูลสินค้าล่วงหน้าต่อศุลกากรแคนาดา14 กุมภาพันธ์ 256285
54 จีนเปิดเขตศุลกากรนำร่องสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์14 กุมภาพันธ์ 256290
55 SAP เริ่มต้นใช้ Blockchain ในการตรวจหายาปลอม31 มกราคม 2562103
56 WCO จัดทำ platform เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเร่งด่วนและมีความอ่อนไหวระหว่างศุลกากร31 มกราคม 256286
57 ซาอุดีอาระเบียเสร็จสิ้นโครงการนำร่องในการใช้ Blockchain กับการค้าระหว่างประเทศ30 มกราคม 256292
58 อียูเตรียมเปิดตัวโครงการ Single Window สำหรับการขนส่งทางทะเล30 มกราคม 2562102
59 ศุลกากรฟินแลนด์กำหนดให้ยื่นใบขนสินค้าสำหรับคลังสินค้าศุลกากรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น15 มกราคม 256290
60 ศุลกากรสหรัฐอเมริกากำหนดให้ส่งข้อมูลล่วงหน้าสำหรับไปรษณีย์จากจีน15 มกราคม 256286
61 ศุลกากรฟินแลนด์เปิดตัวเครื่องมือคำนวณภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากนอกอียู14 มกราคม 256293
62 เขตการค้าเสรีในแอฟริกาและโอกาสในการกระตุ้นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์28 ธันวาคม 256185
63 สหรัฐอเมริกาประกาศถอนตัวออกจากสหภาพไปรษณีย์สากล (UPU)27 ธันวาคม 256194
64 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเตรียมการขยายการใช้ Blockchain ในการปฏิบัติภารกิจ27 ธันวาคม 256196
65 WCO จัดทำคู่มือในการป้องกันการลักลอบค้าสมบัติทางวัฒนธรรม14 ธันวาคม 256199
66 ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลเริ่มต้นสร้างมาตรฐานดิจิทัล13 ธันวาคม 256187
67 สมาชิก WCO ในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก อภิปรายประเด็นที่ภูมิภาคควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก11 ธันวาคม 256193
68 Alibaba ลงนามความตกลงกับเบลเยียมเพื่อสร้างศูนย์กลางการค้าสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์6 ธันวาคม 256193
69 ศุลกากรฟินแลนด์เปิดช่องทางยื่นเอกสารแนบผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงกับศุลกากร28 พฤศจิกายน 256190
70 WCO-UPU Contact Committee แนวปฏิบัติร่วมว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าที่จัดส่งทางไปรษณีย์28 พฤศจิกายน 2561103
71 WCO เผยแพร่ Illicit Trade Report ฉบับปี ค.ศ. 201727 พฤศจิกายน 2561100
72 WCO กำหนดให้ปี 2562 เป็นปีของ SMART Borders26 พฤศจิกายน 2561132
73 ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลและสถานีขนส่งรวมตัวกันเพื่อเริ่มต้นใช้ blockchain26 พฤศจิกายน 2561110
74 Combined Nomenclature ฉบับปี ค.ศ. 2019 ของอียูจะเริ่มมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 256212 พฤศจิกายน 2561102
75 อียูเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายโครงการ Single Window12 พฤศจิกายน 2561105
76 ศุลกากรฟินแลนด์เตรียมใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการคลังสินค้าศุลกากรในปี ๒๕๖๒26 กันยายน 2561126
77 ศุลกากรอินโดนีเซียเตรียมใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้ากับไปรษณีย์24 กันยายน 2561109
78 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาแสดงวิสัยทัศน์อำนวยความสะดวกผู้โดยสารด้วยการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่24 กันยายน 2561117
79 WCO ทบทวน PICARD Professional Standards24 กันยายน 2561100
80 WCO เผยแพร่แนวปฏิบัติสำหรับโครงการ AEO และ MRA ฉบับใหม่29 สิงหาคม 2561137
81 ศุลกากรสหราชอาณาจักรเปิดตัวระบบ Customs Declaration Service23 สิงหาคม 2561147
82 สมาชิก Pacific Alliance ลงนามความตกลงพหุภาคียอมรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอเป็นครั้งแรกของโลก2 สิงหาคม 2561108
83 สิงคโปร์เปิดตัวเทคโนโลยี blockchain ระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกของโลกสำหรับการค้าระหว่าง ASEAN และจีน ผ่าน “เส้นทางสายไหมดิจิทัล” 2 สิงหาคม 25612,047
84 WCO ออก SAFE Framework ฉบับปี ๒๕๖๑31 กรกฎาคม 2561182
85 คณะกรรมาธิการยุโรปลงมติรับรายงานความคืบหน้า EU Strategy and Action Plan for Customs Risk Management27 กรกฎาคม 2561101
86 WCO เผยแพร่มาตรฐานสากลสำหรับ e-commerce23 กรกฎาคม 2561142
87 WTO รายงานความคืบหน้าการบังคับใช้ TFA5 กรกฎาคม 2561174
88 ท่าเรือรอตเทอร์ดามเริ่มทดสอบระบบสแกนตู้คอนเทนเนอร์ระบบใหม่25 มิถุนายน 2561170
89 สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นโครงการ Air Cargo Advance Screening (ACAS)25 มิถุนายน 2561121
90 สิงคโปร์และออสเตรเลียลงนามความตกลงรับรองผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของแต่ละฝ่าย10 มิถุนายน 256196
91 ศุลกากรเกาหลีจะทดสอบระบบการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า/ส่งออกด้วย Blockchain1 มิถุนายน 2561286
92 ศุลกากรสวีเดนเปิดลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร25 พฤษภาคม 2561109
93 European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) ระบบควบคุมผู้โดยสารระบบใหม่ของสหภาพยุโรป11 พฤษภาคม 2561106
94 รัฐบาลนิวซีแลนด์เสนอแก้ไขการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำ4 พฤษภาคม 2561104
95 ความตกลงระหว่างสหภาพยุโรปและนิวซีแลนด์ว่าด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร4 พฤษภาคม 2561104
96 WCO และศุลกากรเกาหลีจัดการฝึกอบรมการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากร30 เมษายน 2561115
97 WCO เปิดตัวคู่มือความร่วมมือระหว่างศุลกากรและตำรวจ20 เมษายน 2561133
98 คณะทำงานด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นการจัดทำร่างกรอบมาตรฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ20 เมษายน 2561118
99 WCO เข้าร่วมการประชุม Global Anti-Corruption & Integrity Forum ของ OECD17 เมษายน 2561104
100 ที่ประชุม WCO Enforcement Committee อภิปรายเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่การค้าและการเดินทาง28 มีนาคม 25612,756
ผลลัพท์ทั้งหมด 184 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Dreve du Rembucher 89 1170 Brussels, Belgium
หมายเลขโทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835
อีเมล์ : thaicustoms@skynet.be

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ