สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs Royal Thai Embassy (ANNEX) Brussels
 

ข่าวสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 9 เข้าชมวันนี้
  • 624 เข้าชมเดือนนี้
  • 27,081 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์โทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

บทความ/ความรู้


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ประชาคมศุลกากรโลกเฉลิมฉลองวันศุลกากรสากล วันที่ 26 มกราคม 256327 มกราคม 25631
2 ผู้ประกอบการ e-commerce ยักษ์ใหญ่ 9 ราย เข้าร่วมโครงการ Data Pilot ของศุลกากรสหรัฐอเมริกา21 มกราคม 25631
3 ศุลกากรเบลเยียมตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นประวัติการณ์ในปี 256214 มกราคม 25631
4 ภาคีอนุสัญญา HS เห็นชอบกับระบบ HS ฉบับปี ค.ศ. 20229 มกราคม 25636
5 WCO เตรียมความพร้อมให้กรมศุลกากรในการบังคับใช้ระบบ HS ฉบับปี ค.ศ. 20229 มกราคม 25638
6 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาขยายโครงการนำร่องการส่งข้อมูลล่วงหน้าสำหรับ e-commerce24 ธันวาคม 25628
7 สหรัฐอเมริกาและเวียดนามลงนามในความตกลงให้ความช่วยเหลือทางศุลกากรร่วมกัน24 ธันวาคม 25621
8 ศุลกากรเนเธอร์แลนด์เปิดให้บริการลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพิ่มเติมผ่านระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป23 ธันวาคม 25623
9 WCO ประกาศเผยแพร่ Illicit Trade Report ประจำปี 256123 ธันวาคม 25621
10 ที่ประชุมคณะมนตรีใหญ่องค์การการค้าโลกขยายระยะเวลา e-commerce moratorium23 ธันวาคม 25621
11 EU บังคับใช้กฎหมายนำเข้าพืชฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 256213 ธันวาคม 25628
12 ศุลกากรนิวซีแลนด์จัดเก็บภาษีในอัตราที่เพิ่มขึ้นสำหรับก๊าซเรือนกระจกสังเคราะห์12 ธันวาคม 25624
13 ความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและสิงคโปร์มีผลใช้บังคับแล้ว27 พฤศจิกายน 25625
14 สหภาพยุโรปขยายโครงการรับรองคุณวุฒิการศึกษาสำหรับหลักสูตรศุลกากร27 พฤศจิกายน 25625
15 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นพัฒนา Blockchain สำหรับติดตามการขนส่งพลังงานจากแคนาดา20 พฤศจิกายน 256213
16 UPS ใช้ Blockchain ในการขนส่งเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกาไปยังญี่ปุ่น15 พฤศจิกายน 256214
17 ตารางเปรียบเทียบพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสารและการนำเข้าทางไปรษณีย์13 พฤศจิกายน 2562413
18 EU ประกาศเผยแพร่ Combined Nomenclature ฉบับปี ค.ศ. 20208 พฤศจิกายน 256213
19 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเตรียมจัดซื้อเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจหายาเสพติดที่มีค่าความบริสุทธิ์ต่ำ8 พฤศจิกายน 256210
20 สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกร่วมมือทลายองค์กรอาชญากรรมที่พัวพันกับการค้าบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย1 พฤศจิกายน 256212
21 ศุลกากรฝรั่งเศสยกระดับการบริหารจัดการงานศุลกากรไปอีกขั้นด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อำนวยความสะดวกในการผ่านแดน25 ตุลาคม 256234
22 ศุลกากรได้รับการยอมรับในฐานะหน่วยงานสำคัญที่กำกับดูแลการค้าสารทำลายโอโซน21 ตุลาคม 256213
23 ศุลกากรเบลเยียมตั้งเป้าใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตรวจหายาเสพติดจากตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ที่ขนส่งมายังท่าเรือ Antwerp 21 ตุลาคม 256223
24 ศุลกากรฟินแลนด์ดำเนินโครงการนำร่องให้ข้อมูลทางศุลกากรแก่ผู้โดยสาร11 ตุลาคม 256221
25 ผลกระทบของ Payment Services Directive ต่อการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตใน EU8 ตุลาคม 256219
26 WCO เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับเขตปลอดอากร8 ตุลาคม 256222
27 EU เปิดตัว EU Customs Trader Portal8 ตุลาคม 256229
28 OECD จัดตั้ง Blockchain Policy Centre24 กันยายน 256222
29 EU รายงานผลการตรวจยึดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของศุลกากรในปี 256124 กันยายน 256219
30 บราซิลเข้าเป็นภาคีลำดับที่ 120 ของอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง)17 กันยายน 256222
31 สหรัฐอเมริกาเตรียมตัวออกจากสหภาพไปรษณีย์สากลในเดือนตุลาคม 256217 กันยายน 256222
32 ศุลกากรเบลเยียมทดลองใช้โดรนในการปฏิบัติการจับกุมผู้ลักลอบขนส่งยาเสพติด4 กันยายน 256221
33 ศุลกากรญี่ปุ่นเปิดตัวแอพพลิเคชั่นสำหรับส่งใบขนสินค้าของติดตัวผู้โดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์3 กันยายน 256226
34 ศุลกากรฟินแลนด์ฝึกหัดสุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจหาสินค้าประเภทอาหารจากเอเชียที่อาจเป็นพาหะนำโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 3 กันยายน 256222
35 ศุลกากรและไปรษณีย์อินเดียมุ่งหน้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้า22 สิงหาคม 256228
36 ออสเตรเลียตรวจพบเมธแอมเฟตามีนเหลวที่ซุกซ่อนในของที่ระลึก22 สิงหาคม 256226
37 WCO ประกาศเผยแพร่ E-Commerce Package16 สิงหาคม 256242
38 WCO ประกาศเผยแพร่ AEO Compendium ฉบับปี 201916 สิงหาคม 256226
39 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเตรียมเริ่มดำเนินโครงการนำร่องให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce ส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้า6 สิงหาคม 256235
40 EU ประกาศเผยแพร่ Union Customs Data Model 4.02 สิงหาคม 256239
41 ศุลกากรนิวซีแลนด์ออกกฎระเบียบใหม่สำหรับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำ2 สิงหาคม 256255
42 EU อัพเดทคำวินิจฉัยภาษีมูลค่าเพิ่มล่วงหน้า30 กรกฎาคม 256231
43 EU ประกาศใช้แบบฟอร์มใบขนสินค้าใหม่สำหรับ e-commerce23 กรกฎาคม 256235
44 ศุลกากรฝรั่งเศสพึงพอใจกับการทดลองใช้ blockchain สำหรับ inward processing 15 กรกฎาคม 256243
45 EU และจีน ยกระดับความร่วมมือทางศุลกากร10 กรกฎาคม 256242
46 แกมเบียเข้าเป็นภาคีลำดับที่ 158 ของอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์10 กรกฎาคม 256233
47 EU ขยายขอบเขตการใช้มาตรการโต้ตอบทางการค้าให้ครอบคลุมถึงไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ10 กรกฎาคม 256244
48 ศุลกากรฟินแลนด์บังคับใช้กฎหมายควบคุมการนำเข้าอาหารและสุขอนามัยพืชฉบับใหม่10 กรกฎาคม 256246
49 WCO และ INTERPOL ร่วมมือเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศอาเซียนเพื่อปราบปรามการค้าพืชป่าและสัตว์ป่าผิดกฎหมาย20 มิถุนายน 256256
50 ศุลกากรอินเดียใช้ตราผนึกอิเล็กทรอนิกส์ในการอำนวยความสะดวกทางการค้า18 มิถุนายน 256246
51 ศุลกากรเบลเยียมยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าสำหรับ e-commerce18 มิถุนายน 256268
52 สหภาพยุโรปเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางกระจายข้อมูลข่าวสารทางภาษี18 มิถุนายน 256239
53 WCO สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศในศุลกากร14 มิถุนายน 256251
54 ที่ประชุม WCO Inter-Regional Forum on Special Customs Zones/Free Zones เห็นควรให้ศุลกากรเข้ามามีบทบาทในการควบคุมเขตประกอบการเสรีมากขึ้น14 มิถุนายน 256239
55 ราคาโปรโมชั่นช่วง Flash Sale เป็นราคาศุลกากรได้1 มิถุนายน 256249
56 หมู่เกาะคุกและตูวาลูเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโตฯ ลำดับที่ 117 และ 11824 พฤษภาคม 256245
57 ศุลกากรดูไบกับความสำเร็จในการในการคืนภาษีด้วยปัญญาประดิษฐ์24 พฤษภาคม 256261
58 ศุลกากรดูไบเริ่มต้นใช้ Virtual Reality ในการฝึกอบรมบุคลากร23 พฤษภาคม 256261
59 EU จัดตั้ง Joint Research Centre เพื่อสนับสนุนภารกิจของศุลกากร ในการปราบปรามยาเสพติดชนิดใหม่16 พฤษภาคม 256252
60 WCO เริ่มกระบวนการปฏิรูประบบ HS ในบริบทศตวรรษที่ 21 ณ ที่ประชุม WCO Global Conference on the future of the Harmonized System16 พฤษภาคม 256252
61 ศุลกากรฝรั่งเศสเชื่อมโยง Single Window เข้ากับระบบใบอนุญาตนำเข้าผักและผลไม้ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางการค้า7 พฤษภาคม 256266
62 จีนและญี่ปุ่นเตรียมบังคับใช้ความตกลงยอมรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO ของแต่ละฝ่าย7 พฤษภาคม 256245
63 ศุลกากรและองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกากระชับความร่วมมือในการตรวจหายาผิดกฎหมาย29 เมษายน 256260
64 ศุลกากรเดนมาร์กใช้โดรนใต้น้ำในการตรวจหาสินค้าลักลอบ9 เมษายน 256262
65 EU ประกาศเผยแพร่ Explanatory Notes สำหรับ Combined Nomenclature ฉบับใหม่2 เมษายน 256295
66 EU Joint Transfer Pricing Forum ประกาศเผยแพร่รายงานการใช้วิธีการแบ่งแยกกำไรภายในอียู2 เมษายน 256294
67 ศุลกากรฝรั่งเศสอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง1 เมษายน 2562105
68 ศุลกากรฝรั่งเศสเปิดตัวโครงการ smart border1 เมษายน 256284
69 ศุลกากรฝรั่งเศสเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ซองโลจิสติกส์” 1 เมษายน 256296
70 EU เปิดโครงการ Customs Certificate of Recognition สำหรับหลักสูตรการศึกษาศุลกากร26 มีนาคม 256284
71 OECD แจ้งเตือนแนวโน้มการค้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา26 มีนาคม 256273
72 WCO เน้นย้ำความสำคัญของศุลกากรในเขตประกอบการเสรีในที่ประชุม Asian Trade Summit19 มีนาคม 256281
73 Amazon เปิดโครงการ Project Zero เพื่อปราบปรามสินค้าปลอมแปลง19 มีนาคม 2562101
74 มอลตาผลักดันบทบาทของประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กในเศรษฐกิจโลกและใน WCO7 มีนาคม 2562104
75 ICAO และ IATA ออกแนวปฏิบัติสำหรับการขนส่งและการสำแดงแบตเตอรี่ลิเธียม6 มีนาคม 2562109
76 WCO เสร็จสิ้นการจัดทำร่างเอกสารต่าง ๆ สำหรับการบริหารจัดการ e-commerce แบบครบวงจร6 มีนาคม 256298
77 จีนกับหนทางสู่เส้นทางสายไหมดิจิทัล27 กุมภาพันธ์ 256296
78 คณะกรรมาธิการยุโรปให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ กรณีสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีความตกลง27 กุมภาพันธ์ 256295
79 คณะทำงานเพื่อทบทวนอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) เสร็จสิ้นการประชุมครั้งที่ 327 กุมภาพันธ์ 256285
80 สหราชอาณาจักรประกาศใช้พิธีการศุลกากรนำเข้าที่ง่ายขึ้น กรณีออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีความตกลง21 กุมภาพันธ์ 256284
81 EU ประกาศเผยแพร่ Union Customs Data Model 3.021 กุมภาพันธ์ 256294
82 Icelandair เข้าร่วมโครงการส่งข้อมูลสินค้าล่วงหน้าต่อศุลกากรแคนาดา14 กุมภาพันธ์ 2562103
83 จีนเปิดเขตศุลกากรนำร่องสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์14 กุมภาพันธ์ 2562107
84 SAP เริ่มต้นใช้ Blockchain ในการตรวจหายาปลอม31 มกราคม 2562115
85 WCO จัดทำ platform เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเร่งด่วนและมีความอ่อนไหวระหว่างศุลกากร31 มกราคม 256297
86 ซาอุดีอาระเบียเสร็จสิ้นโครงการนำร่องในการใช้ Blockchain กับการค้าระหว่างประเทศ30 มกราคม 2562113
87 อียูเตรียมเปิดตัวโครงการ Single Window สำหรับการขนส่งทางทะเล30 มกราคม 2562126
88 ศุลกากรฟินแลนด์กำหนดให้ยื่นใบขนสินค้าสำหรับคลังสินค้าศุลกากรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น15 มกราคม 2562109
89 ศุลกากรสหรัฐอเมริกากำหนดให้ส่งข้อมูลล่วงหน้าสำหรับไปรษณีย์จากจีน15 มกราคม 256299
90 ศุลกากรฟินแลนด์เปิดตัวเครื่องมือคำนวณภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากนอกอียู14 มกราคม 2562105
91 เขตการค้าเสรีในแอฟริกาและโอกาสในการกระตุ้นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์28 ธันวาคม 256197
92 สหรัฐอเมริกาประกาศถอนตัวออกจากสหภาพไปรษณีย์สากล (UPU)27 ธันวาคม 2561109
93 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเตรียมการขยายการใช้ Blockchain ในการปฏิบัติภารกิจ27 ธันวาคม 2561114
94 WCO จัดทำคู่มือในการป้องกันการลักลอบค้าสมบัติทางวัฒนธรรม14 ธันวาคม 2561112
95 ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลเริ่มต้นสร้างมาตรฐานดิจิทัล13 ธันวาคม 2561106
96 สมาชิก WCO ในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก อภิปรายประเด็นที่ภูมิภาคควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก11 ธันวาคม 2561106
97 Alibaba ลงนามความตกลงกับเบลเยียมเพื่อสร้างศูนย์กลางการค้าสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์6 ธันวาคม 2561106
98 ศุลกากรฟินแลนด์เปิดช่องทางยื่นเอกสารแนบผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงกับศุลกากร28 พฤศจิกายน 2561102
99 WCO-UPU Contact Committee แนวปฏิบัติร่วมว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าที่จัดส่งทางไปรษณีย์28 พฤศจิกายน 2561129
100 WCO เผยแพร่ Illicit Trade Report ฉบับปี ค.ศ. 201727 พฤศจิกายน 2561117
ผลลัพท์ทั้งหมด 213 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Dreve du Rembucher 89 1170 Brussels, Belgium
หมายเลขโทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835
อีเมล์ : thaicustoms@skynet.be

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ