สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Counsellor Royal Thai Embassy (ANNEX) Brussels
 

ข่าวสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 14 เข้าชมวันนี้
  • 496 เข้าชมเดือนนี้
  • 21,327 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์โทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

บทความ/ความรู้


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 WCO และ INTERPOL ร่วมมือเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศอาเซียนเพื่อปราบปรามการค้าพืชป่าและสัตว์ป่าผิดกฎหมาย20 มิถุนายน 25620
2 ศุลกากรอินเดียใช้ตราผนึกอิเล็กทรอนิกส์ในการอำนวยความสะดวกทางการค้า18 มิถุนายน 25622
3 ศุลกากรเบลเยียมยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าสำหรับ e-commerce18 มิถุนายน 25622
4 สหภาพยุโรปเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางกระจายข้อมูลข่าวสารทางภาษี18 มิถุนายน 25623
5 WCO สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศในศุลกากร14 มิถุนายน 25624
6 ที่ประชุม WCO Inter-Regional Forum on Special Customs Zones/Free Zones เห็นควรให้ศุลกากรเข้ามามีบทบาทในการควบคุมเขตประกอบการเสรีมากขึ้น14 มิถุนายน 25622
7 ราคาโปรโมชั่นช่วง Flash Sale เป็นราคาศุลกากรได้1 มิถุนายน 25625
8 หมู่เกาะคุกและตูวาลูเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโตฯ ลำดับที่ 117 และ 11824 พฤษภาคม 25622
9 ศุลกากรดูไบกับความสำเร็จในการในการคืนภาษีด้วยปัญญาประดิษฐ์24 พฤษภาคม 25624
10 ศุลกากรดูไบเริ่มต้นใช้ Virtual Reality ในการฝึกอบรมบุคลากร23 พฤษภาคม 25625
11 EU จัดตั้ง Joint Research Centre เพื่อสนับสนุนภารกิจของศุลกากร ในการปราบปรามยาเสพติดชนิดใหม่16 พฤษภาคม 25624
12 WCO เริ่มกระบวนการปฏิรูประบบ HS ในบริบทศตวรรษที่ 21 ณ ที่ประชุม WCO Global Conference on the future of the Harmonized System16 พฤษภาคม 25625
13 ศุลกากรฝรั่งเศสเชื่อมโยง Single Window เข้ากับระบบใบอนุญาตนำเข้าผักและผลไม้ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางการค้า7 พฤษภาคม 256210
14 จีนและญี่ปุ่นเตรียมบังคับใช้ความตกลงยอมรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO ของแต่ละฝ่าย7 พฤษภาคม 25627
15 ศุลกากรและองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกากระชับความร่วมมือในการตรวจหายาผิดกฎหมาย29 เมษายน 256215
16 ศุลกากรเดนมาร์กใช้โดรนใต้น้ำในการตรวจหาสินค้าลักลอบ9 เมษายน 256223
17 EU ประกาศเผยแพร่ Explanatory Notes สำหรับ Combined Nomenclature ฉบับใหม่2 เมษายน 256234
18 EU Joint Transfer Pricing Forum ประกาศเผยแพร่รายงานการใช้วิธีการแบ่งแยกกำไรภายในอียู2 เมษายน 256235
19 ศุลกากรฝรั่งเศสอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง1 เมษายน 256240
20 ศุลกากรฝรั่งเศสเปิดตัวโครงการ smart border1 เมษายน 256239
21 ศุลกากรฝรั่งเศสเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ซองโลจิสติกส์” 1 เมษายน 256236
22 EU เปิดโครงการ Customs Certificate of Recognition สำหรับหลักสูตรการศึกษาศุลกากร26 มีนาคม 256243
23 OECD แจ้งเตือนแนวโน้มการค้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา26 มีนาคม 256237
24 WCO เน้นย้ำความสำคัญของศุลกากรในเขตประกอบการเสรีในที่ประชุม Asian Trade Summit19 มีนาคม 256242
25 Amazon เปิดโครงการ Project Zero เพื่อปราบปรามสินค้าปลอมแปลง19 มีนาคม 256239
26 มอลตาผลักดันบทบาทของประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กในเศรษฐกิจโลกและใน WCO7 มีนาคม 256248
27 ICAO และ IATA ออกแนวปฏิบัติสำหรับการขนส่งและการสำแดงแบตเตอรี่ลิเธียม6 มีนาคม 256250
28 WCO เสร็จสิ้นการจัดทำร่างเอกสารต่าง ๆ สำหรับการบริหารจัดการ e-commerce แบบครบวงจร6 มีนาคม 256258
29 จีนกับหนทางสู่เส้นทางสายไหมดิจิทัล27 กุมภาพันธ์ 256249
30 คณะกรรมาธิการยุโรปให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ กรณีสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีความตกลง27 กุมภาพันธ์ 256244
31 คณะทำงานเพื่อทบทวนอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) เสร็จสิ้นการประชุมครั้งที่ 327 กุมภาพันธ์ 256246
32 สหราชอาณาจักรประกาศใช้พิธีการศุลกากรนำเข้าที่ง่ายขึ้น กรณีออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีความตกลง21 กุมภาพันธ์ 256254
33 EU ประกาศเผยแพร่ Union Customs Data Model 3.021 กุมภาพันธ์ 256247
34 Icelandair เข้าร่วมโครงการส่งข้อมูลสินค้าล่วงหน้าต่อศุลกากรแคนาดา14 กุมภาพันธ์ 256262
35 จีนเปิดเขตศุลกากรนำร่องสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์14 กุมภาพันธ์ 256261
36 SAP เริ่มต้นใช้ Blockchain ในการตรวจหายาปลอม31 มกราคม 256279
37 WCO จัดทำ platform เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเร่งด่วนและมีความอ่อนไหวระหว่างศุลกากร31 มกราคม 256265
38 ซาอุดีอาระเบียเสร็จสิ้นโครงการนำร่องในการใช้ Blockchain กับการค้าระหว่างประเทศ30 มกราคม 256263
39 อียูเตรียมเปิดตัวโครงการ Single Window สำหรับการขนส่งทางทะเล30 มกราคม 256273
40 ศุลกากรฟินแลนด์กำหนดให้ยื่นใบขนสินค้าสำหรับคลังสินค้าศุลกากรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น15 มกราคม 256267
41 ศุลกากรสหรัฐอเมริกากำหนดให้ส่งข้อมูลล่วงหน้าสำหรับไปรษณีย์จากจีน15 มกราคม 256266
42 ศุลกากรฟินแลนด์เปิดตัวเครื่องมือคำนวณภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากนอกอียู14 มกราคม 256275
43 เขตการค้าเสรีในแอฟริกาและโอกาสในการกระตุ้นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์28 ธันวาคม 256168
44 สหรัฐอเมริกาประกาศถอนตัวออกจากสหภาพไปรษณีย์สากล (UPU)27 ธันวาคม 256177
45 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเตรียมการขยายการใช้ Blockchain ในการปฏิบัติภารกิจ27 ธันวาคม 256172
46 WCO จัดทำคู่มือในการป้องกันการลักลอบค้าสมบัติทางวัฒนธรรม14 ธันวาคม 256177
47 ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลเริ่มต้นสร้างมาตรฐานดิจิทัล13 ธันวาคม 256165
48 สมาชิก WCO ในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก อภิปรายประเด็นที่ภูมิภาคควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก11 ธันวาคม 256175
49 Alibaba ลงนามความตกลงกับเบลเยียมเพื่อสร้างศูนย์กลางการค้าสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์6 ธันวาคม 256176
50 ศุลกากรฟินแลนด์เปิดช่องทางยื่นเอกสารแนบผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงกับศุลกากร28 พฤศจิกายน 256172
51 WCO-UPU Contact Committee แนวปฏิบัติร่วมว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าที่จัดส่งทางไปรษณีย์28 พฤศจิกายน 256179
52 WCO เผยแพร่ Illicit Trade Report ฉบับปี ค.ศ. 201727 พฤศจิกายน 256177
53 WCO กำหนดให้ปี 2562 เป็นปีของ SMART Borders26 พฤศจิกายน 256198
54 ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลและสถานีขนส่งรวมตัวกันเพื่อเริ่มต้นใช้ blockchain26 พฤศจิกายน 256181
55 Combined Nomenclature ฉบับปี ค.ศ. 2019 ของอียูจะเริ่มมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 256212 พฤศจิกายน 256178
56 อียูเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายโครงการ Single Window12 พฤศจิกายน 256178
57 ศุลกากรฟินแลนด์เตรียมใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการคลังสินค้าศุลกากรในปี ๒๕๖๒26 กันยายน 2561104
58 ศุลกากรอินโดนีเซียเตรียมใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้ากับไปรษณีย์24 กันยายน 256188
59 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาแสดงวิสัยทัศน์อำนวยความสะดวกผู้โดยสารด้วยการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่24 กันยายน 256192
60 WCO ทบทวน PICARD Professional Standards24 กันยายน 256187
61 WCO เผยแพร่แนวปฏิบัติสำหรับโครงการ AEO และ MRA ฉบับใหม่29 สิงหาคม 2561115
62 ศุลกากรสหราชอาณาจักรเปิดตัวระบบ Customs Declaration Service23 สิงหาคม 2561113
63 สมาชิก Pacific Alliance ลงนามความตกลงพหุภาคียอมรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอเป็นครั้งแรกของโลก2 สิงหาคม 256193
64 สิงคโปร์เปิดตัวเทคโนโลยี blockchain ระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกของโลกสำหรับการค้าระหว่าง ASEAN และจีน ผ่าน “เส้นทางสายไหมดิจิทัล” 2 สิงหาคม 25612,027
65 WCO ออก SAFE Framework ฉบับปี ๒๕๖๑31 กรกฎาคม 2561156
66 คณะกรรมาธิการยุโรปลงมติรับรายงานความคืบหน้า EU Strategy and Action Plan for Customs Risk Management27 กรกฎาคม 256184
67 WCO เผยแพร่มาตรฐานสากลสำหรับ e-commerce23 กรกฎาคม 2561121
68 WTO รายงานความคืบหน้าการบังคับใช้ TFA5 กรกฎาคม 2561150
69 ท่าเรือรอตเทอร์ดามเริ่มทดสอบระบบสแกนตู้คอนเทนเนอร์ระบบใหม่25 มิถุนายน 2561143
70 สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นโครงการ Air Cargo Advance Screening (ACAS)25 มิถุนายน 2561101
71 สิงคโปร์และออสเตรเลียลงนามความตกลงรับรองผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของแต่ละฝ่าย10 มิถุนายน 256178
72 ศุลกากรเกาหลีจะทดสอบระบบการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า/ส่งออกด้วย Blockchain1 มิถุนายน 2561255
73 ศุลกากรสวีเดนเปิดลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร25 พฤษภาคม 256185
74 European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) ระบบควบคุมผู้โดยสารระบบใหม่ของสหภาพยุโรป11 พฤษภาคม 256184
75 รัฐบาลนิวซีแลนด์เสนอแก้ไขการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำ4 พฤษภาคม 256186
76 ความตกลงระหว่างสหภาพยุโรปและนิวซีแลนด์ว่าด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร4 พฤษภาคม 256186
77 WCO และศุลกากรเกาหลีจัดการฝึกอบรมการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากร30 เมษายน 256196
78 WCO เปิดตัวคู่มือความร่วมมือระหว่างศุลกากรและตำรวจ20 เมษายน 2561114
79 คณะทำงานด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นการจัดทำร่างกรอบมาตรฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ20 เมษายน 256199
80 WCO เข้าร่วมการประชุม Global Anti-Corruption & Integrity Forum ของ OECD17 เมษายน 256187
81 ที่ประชุม WCO Enforcement Committee อภิปรายเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่การค้าและการเดินทาง28 มีนาคม 25612,736
82 WCO ติดตั้ง Global Travel Assessment System (GTAS) ที่มัลดีฟส์28 มีนาคม 2561115
83 การลงทะเบียนผู้ประกอบการและหมายเลขประจำตัวสำหรับธุรกรรมศุลกากรในสหภาพยุโรป 9 มีนาคม 2561111
84 คณะกรรมาธิการยุโรปฯ เสนอขยายระยะเวลาการใช้มาตรการเปลี่ยนผ่านในการบังคับใช้ Union Customs Code9 มีนาคม 2561117
85 First Global Cross-Border E-Commerce Conference: Beijing Declaration27 กุมภาพันธ์ 2561125
86 การถอนสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรและกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตส่งออก/นำเข้าสำหรับสินค้าบางประเภท9 กุมภาพันธ์ 2561136
87 การถอนสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรและกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรและการจัดเก็บภาษีทางอ้อม5 กุมภาพันธ์ 2561144
88 สาส์นจากเลขาธิการองค์การศุลกากรโลกเนื่องในโอกาสวันศุลกากรสากลประจำปี ๒๕๖๑1 กุมภาพันธ์ 2561258
89 WCO เน้นย้ำความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลต่อการปฏิบัติงานของศุลกากร30 มกราคม 2561194
90 Harmonized System ครบรอบ ๓๐ ปี ในฐานะภาษาสากลสำหรับการค้าระหว่างประเทศ17 มกราคม 2561155
91 WCO และ Uganda Revenue Authority เริ่มต้นโครงการนำร่อง Global Travel Assessment System17 มกราคม 2561215
92 สหภาพยุโรปสหภาพยุโรปปรับปรุงกฎหมายสุขอนามัยพืช5 มกราคม 2561140
93 คองโกให้สัตยาบันอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) เป็นลำดับที่ ๑๑๓22 ธันวาคม 2560180
94 ประชาคมศุลกากรนานาชาติมีมติรับ Luxor Resolution on Cross-Border E-Commerce 12 ธันวาคม 2560192
95 ที่ประชุม OPWC เน้นย้ำความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับ WCO11 ธันวาคม 2560151
96 ประเทศในทวีปอเมริกาและแคริบเบียนเตรียมพร้อมสู่การทำความตกลงยอมรับมาตรฐาน AEO ของกันและกัน11 ธันวาคม 2560153
97 ศุลกากรฟินแลนด์ปรับปรุงการให้บริการศุลกากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์23 พฤศจิกายน 2560145
98 WCO กำหนดให้ปี ๒๕๖๑ เป็นปีสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ16 พฤศจิกายน 2560177
99 สหภาพยุโรปตีพิมพ์เผยแพร่ Combined Nomenclature ฉบับปี ๒๐๑๘7 พฤศจิกายน 2560151
100 ศุลกากรสหภาพยุโรปและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดการประชุมระดับสูงเพื่อการจัดการชายแดนที่มีประสิทธิภาพ7 พฤศจิกายน 2560180
ผลลัพท์ทั้งหมด 165 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Dreve du Rembucher 89 1170 Brussels, Belgium
หมายเลขโทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835
อีเมล์ : thaicustoms@skynet.be

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ