สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs Royal Thai Embassy (ANNEX) Brussels
 

ข่าวสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 23 เข้าชมวันนี้
  • 609 เข้าชมเดือนนี้
  • 36,518 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์โทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

PSI High-Level Political Meeting

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ไทยรับร่างแถลงการณ์ร่วมในการประชุม High-Level Political Meeting ภายใต้กรอบความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Proliferation Security Initiative : PSI) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน ๔ ฉบับ ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังนี้
<br/>
<br/>
๑. แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างความพร้อมต่อ PSI (Ensuring a Robust Initiative) 
<br/>
๒. แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างศักยภาพและการปฏิบัติที่สำคัญยิ่งในการสกัดกั้น (Enhancing Critical Interdiction Capabilities and Practices) 
<br/>
๓. แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการขยายการสื่อสารเชิงกลยุทธศาสตร์ (Expanding Strategic Communications)
<br/>
๔. แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินการ (Strengthening Authorities for Action)
<br/>
<br/>
ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายธานี ทองภักดี เป็นหัวหน้าคณะ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ในฐานะผู้แทนกรมศุลกากร ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงจุดยืนของไทยดังกล่าว
<br/>
<br/>
ร่างแถลงร่วมฯ ทั้ง ๔ ฉบับ เป็นถ้อยแถลงที่แสดงความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ทางการเมืองของรัฐสมาชิกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในการสกัดกั้นและยับยั้งการส่งผ่าน ถ่ายลำ และขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามระหว่างประเทศที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 พฤษภาคม 2561 14:59:08
จำนวนผู้เข้าชม : 266
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Dreve du Rembucher 89 1170 Brussels, Belgium
หมายเลขโทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835
อีเมล์ : thaicustoms@skynet.be

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ