สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs, Royal Thai Embassy Brussels
 

ข่าวสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 18 เข้าชมวันนี้
  • 18 เข้าชมเดือนนี้
  • 85,712 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์โทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

14th Meeting of EU-Thailand Working Group on Trade and Investment

นายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการค้าและการลงทุนสหภาพยุโรป-ไทย ครั้งที่ 14 (14th Meeting of EU-Thailand Working Group on Trade and Investment) วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เพื่อหารือแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจรวมถึงการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี โดยในการประชุมดังกล่าว ฝ่ายสหภาพยุโรปมีนาย Peter Berz ผู้อำนวยการสำนักภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ของ DG Trade เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และฝ่ายไทย มีนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าประเด็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งผลักดัน คือ การเลือกสมาชิกองค์กรอุทธรณ์แทน 6 ใน 7 ตำแหน่งที่จะว่างลงในปลายปีนี้ ก่อนที่กระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ WTO จะหยุดชะงักลง รวมถึงการปรับปรุงกลไกการระงับข้อพิพาท และการผลักดันให้การเจรจาในเรื่องที่ค้างอยู่มีความคืบหน้าและหาข้อสรุปได้ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรี WTO เช่น การจัดทำความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำความตกลงการอุดหนุนประมง เป็นต้น

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 มิถุนายน 2562 15:37:16
จำนวนผู้เข้าชม : 668
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Dreve du Rembucher 89 1170 Brussels, Belgium
หมายเลขโทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835
อีเมล์ : thaicustoms@skynet.be

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ