สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs, Royal Thai Embassy Brussels
 

ข่าวสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 816 เข้าชมเดือนนี้
  • 88,333 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์โทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

การประชุมหารือกับบริษัท FedEx ในประเด็นการปฏิรูปสหภาพศุลกากรยุโรป

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางสาวบราลี รัตนปิณฑะ อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) นางสาวสิริบุษย์ อึ๊งภากรณ์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) และคณะ ร่วมประชุมกับ Mr. Christophe Lamy ตำแหน่ง Lead Counsel – Regulatory & Government Affairs บริษัท FedEx Express Belgium International ในประเด็นการปฏิรูปสหภาพศุลกากรยุโรป (EU Customs Reform)
การประชุมหารือครั้งนี้ริเริ่มโดยบริษัท FedEx ที่แสดงความกังวลต่อข้อเสนอยกเลิิกการกำหนดมูลค่าสินค้าขั้นต่ำที่ไม่ต้องเสียอากรศุลกากร (de minimis) ที่่ 150 ยููโร ตามแผนปฏิรูปสหภาพศุลกากรยุโรป อันทำให้สินค้้า E-commerce ต้องเสียอากรขาเข้า ซึ่งมาตรการนี้จะเพิ่มภาระทางเอกสารและการเงินให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและผู้บริโภค ทั้งยังทำให้กระบวนการขนส่งเกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บของศุลกากรที่ไม่คุ้มค่าต่อค่าอากรที่จัดเก็บได้
ข้อเสนอการปฏิรูปนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโดยสภายุโรป (European Parliament) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (The Council of the European Union) คาดการณ์ว่าอาจได้ข้อสรุปภายในปี 2567 แต่ยังคงต้องติดตามในรายละเอียดต่อไป
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปสหภาพศุลกากรยุโรปได้ในจดหมายข่าวศุลกากร CPMU News ฉบับเดือนมิถุนายน 2566: https://shorturl.at/crOX4


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2566 21:31:06
จำนวนผู้เข้าชม : 120
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Dreve du Rembucher 89 1170 Brussels, Belgium
หมายเลขโทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835
อีเมล์ : thaicustoms@skynet.be

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ