สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs, Royal Thai Embassy Brussels
 

ข่าวสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 15 เข้าชมวันนี้
  • 800 เข้าชมเดือนนี้
  • 88,317 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์โทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

การประชุมทีมประเทศไทยในเนเธอร์แลนด์ ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ 18 เมษายน 2566 นางสาวนันท์นภัส สินจนานุรักษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวณัฐพร โพธิยอด เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมการประชุมทีมประเทศไทยในเนเธอร์แลนด์ ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายนรชิต สิงหเสนี อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เป็นประธาน
ในการนี้ ประธานได้รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2565 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก พร้อมทั้งนำเสนอแผนงานและกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ
ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) ได้ตอบข้อซักถามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ รวมทั้งนำเสนอความร่วมมือในกรอบความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางบริหารในเรื่องทางศุลกากร (CMAA ไทย-เนเธอร์แลนด์)


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 เมษายน 2566 22:01:57
จำนวนผู้เข้าชม : 183
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Dreve du Rembucher 89 1170 Brussels, Belgium
หมายเลขโทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835
อีเมล์ : thaicustoms@skynet.be

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ