สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs, Royal Thai Embassy Brussels
 

ข่าวสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 816 เข้าชมเดือนนี้
  • 88,333 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์โทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงลิสบอน ครั้งที่ 1/2566วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวบราลี รัตนปิณฑะ อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวณัฐพร โพธิยอด เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงลิสบอน ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน เป็นประธาน
ในการนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตในการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมกรรมอาหาร (Innovative Food) และแผนการจัดงานเทศกาลไทยในโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2566 เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ยังได้นำเสนอสินค้าส่งออกที่รัฐบาลโปรตุเกสผลักดัน คือไฮโดรเจนพลังงานสะอาด หรือ Green Hydrogen ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่น่าจับตามอง เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตโดยไม่ก่อให้เกิดคาร์บอน อันเป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจก
ทั้งนี้ อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร)ได้นำเสนอแผนการปฏิบัติราชการและแนวทางการสนับสนุนภารกิจทีมประเทศไทยของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ประจำปี 2566


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 มีนาคม 2566 16:05:23
จำนวนผู้เข้าชม : 189
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Dreve du Rembucher 89 1170 Brussels, Belgium
หมายเลขโทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835
อีเมล์ : thaicustoms@skynet.be

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ