สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs, Royal Thai Embassy Brussels
 

ข่าวสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 15 เข้าชมวันนี้
  • 800 เข้าชมเดือนนี้
  • 88,317 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์โทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ครั้งที่ 1/2567
------------------------
เมื่อวันที่ 28 - 29 มกราคม 2567 นางสาวบราลี รัตนปิณฑะ อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวณัฐพร โพธิยอด เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ครั้งที่ 1/2567 ณ เมือง Gdansk สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยมีนางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นประธาน
ที่ประชุมได้หารือแนวทางในการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการทำงานของทีมประเทศไทย และแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อเตรียมการสำหรับการจัดประชุม Political Consultations ไทย - โปแลนด์ ครั้งที่ 3 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ณ ประเทศไทย ในการนี้ อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) ได้รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567 และข้อมูลของกลไกปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM) ในระยะเปลี่ยนผ่านของสหภาพยุโรป (EU)
นอกจากนี้ ประธานได้นำทีมประเทศไทยไปทัศนศึกษา ณ ท่าเรือเมือง Gdansk ซึ่งเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในทะเลบอลติก และสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและเวชศาสตร์โมเลกุล (Institute of Biotechnology and Molecular Medicine) ซึ่งเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญการวิจัยและพัฒนาในสาขาชีวการแพทย์ สัตวแพทย์ และวิศวกรรมวัสดุ เพื่อเป็นความรู้สำหรับการเสริมความร่วมมือไทย - โปแลนด์ ในด้านที่เกี่ยวข้องต่อไป


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 6 กุมภาพันธ์ 2567 17:37:02
จำนวนผู้เข้าชม : 72
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Dreve du Rembucher 89 1170 Brussels, Belgium
หมายเลขโทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835
อีเมล์ : thaicustoms@skynet.be

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ