สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Counsellor Royal Thai Embassy (ANNEX) Brussels
 

ข่าวสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 14 เข้าชมวันนี้
  • 496 เข้าชมเดือนนี้
  • 21,327 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์โทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

ข่าวสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการดูงานด้าน Air Cargo Security ณ ท่าอากาศยาน Schiphol ประเทศเนเธอร์แลนด์23 มีนาคม 2559569
2 คณะอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมองค์การศุลกากรโลก1 กุมภาพันธ์ 2559498
3 อธิบดีกรมศุลกากรและคณะเดินทางมาประชุม ณ สำนักงานเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์10 กรกฎาคม 2559507
4 สนง. เข้าร่วมหารือกับผู้ช่วยทูตศุลกากรมาเลเซียเพื่อความร่วมมือทางด้านศุลกากรกับ ASEAN Customs Attache3 สิงหาคม 2559347
5 ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้าและนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการเข้าร่วมประชุมที่องค์การศุลกากรโลก12 มกราคม 2559537
6 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรเข้าหารือข้อราชการกับรองเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก12 พฤศจิกายน 2558337
7 สนง. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ7 สิงหาคม 2559306
8 สนง. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์18 สิงหาคม 2559342
9 เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมประชุม WCO NII และนำคณะศึกษาดูงาน ณ Border Crossing Point ระหว่างฟินแลนด์และรัสเซีย 23 กันยายน 2559434
10 อธิบดีกรมศุลกากรตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร19 ตุลาคม 2558361
11 สำนักงานฯ นำท่านเอกอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ WCO25 กุมภาพันธ์ 2559329
12 สำนักงานฯ ลงนามสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และอาคารสำนักงานฯ25 มกราคม 2560340
13 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)21 มกราคม 2560337
14 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) 2 ธันวาคม 2559295
15 องค์การศุลกากรโลก (WCO) ร่วมกับกรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพร่วมพิธีเปิดโครงการ WCO Security Project Launching Ceremony28 มีนาคม 25601,483
16 สำนักงานฯ เข้าร่วมงาน Seafood Expo 201626 เมษายน 2559460
17 สำนักงานฯ เข้าร่วมชมงาน Seafood Expo 20172 พฤษภาคม 2560253
18 อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) นำเอกอัครราชทูตประจำกรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก15 มิถุนายน 2560308
19 พิธีทำบุญสำนักงานและบ้านพักผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร6 กรกฎาคม 2560254
20 พิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล8 สิงหาคม 2560249
21 นายไกรวี ศิริกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน เชิญนายรังสฤษฎ์ พัฒนทอง อัครราชทูต ฝ่ายศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมประชุม Team Thailand16 พฤษภาคม 2559603
22 สำนักงานฯ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท INVE Technologies NV31 พฤษภาคม 2559367
23 เข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิตดอกไม้จันทน์1 กันยายน 2560267
24 เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันท์ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร31 ตุลาคม 2560235
25 อธิบดีและคณะเข้าร่วมประชุม WCO Council Session ครั้งที่ ๑๓๑18 ธันวาคม 2560743
26 การประชุม Enforcement Committee ครั้งที่ ๓๗21 มีนาคม 2561148
27 อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงเวียนนา30 พฤษภาคม 2559384
28 สำนักงานฯ เข้าร่วมหารือกับ International Road Transport Union (IRU)7 มิถุนายน 2559469
29 สำนักงานฯ เข้าร่วมงาน Thai Festival 2016 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุสเกส17 มิถุนายน 2559329
30 การจับกุมบุหรี่ี่ที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม/เลียนแบบ24 เมษายน 2561139
31 Seafood Expo Global 201825 เมษายน 2561128
32 การประชุม Technical Experts Group on Air Cargo Security ครั้งที่ ๑๒24 เมษายน 2561143
33 Malaysian Food Bazaar 5 พฤษภาคม 2561103
34 การประชุม Council Session ครั้งที่ ๑๓๒3 กรกฎาคม 2561390
35 สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว18 มิถุนายน 2559390
36 สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร27 กรกฎาคม 2559342
37 สนง. เข้าร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรฟินแลนด์และมาเลเซีย (customs attache) ประจำกรุงบรัสเซลส์13 กันยายน 2559393
38 สนง. เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงปารีส29 กันยายน 2559327
39 เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทยกลุ่มนอร์ดิก3 กันยายน 2559312
40 เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ15 ตุลาคม 2559305
41 จัดเลี้ยงรับรองผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร ประเทศบังคลาเทศ29 ธันวาคม 2559365
42 คณะผู้แทนกรมฯ เข้าร่วมประชุม Harmonized System Committee ครั้งที่ ๖๐3 พฤศจิกายน 2560213
43 เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย (เต็มคณะ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ กรุงลอนดอน1 กันยายน 2560236
44 การประชุม The Revised Kyoto Convention Management Committee ครั้งที่ ๑๗20 พฤศจิกายน 2560257
45 การประชุม Working Group on Revenue Compliance and Fraud ครั้งที่ ๕ 14 พฤศจิกายน 2560239
46 การประชุม WCO Counterfeiting and Piracy (CAP) Group Meeting ครั้งที่ ๑๔20 พฤศจิกายน 2560202
47 เลขานุการเอกคอซอวอเข้าพบหารือ11 ธันวาคม 2560253
48 อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติฯ6 ธันวาคม 2560441
49 การประชุมคณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓๓17 มกราคม 2561232
50 อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมเป็นคณะผู้ติดตามเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อเข้าเฝ้าแกรนด์ ดยุกอองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก9 มีนาคม 2561168
51 กิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป (Thai Student Academic Conference)22 พฤษภาคม 2561128
52 อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก18 มกราคม 2561271
53 WCO Working Group on E-Commerce (WGEC) Sub-Groups ครั้งที่ ๒30 มกราคม 2561214
54 งานเฉลิมฉลองวันศุลกากรสากลประจำปี ๒๕๖๑1 กุมภาพันธ์ 2561320
55 Thai-Belgian Business Forum ครั้งที่ ๕28 มีนาคม 256194
56 การประชุม Revised Kyoto Convention Management Committee ครั้งที่ ๔๘4 พฤษภาคม 2561164
57 การประชุม Technical Committee on Customs Valuation ครั้งที่ ๔๖9 พฤษภาคม 2561118
58 การประชุม Information Management Sub-Committee (IMSC) ครั้งที่ ๗๔18 พฤษภาคม 2561128
59 งานเลี้ยงรับรอง Dr. Kunio Mikuriya10 เมษายน 2561101
60 โครงการ WCO Career Development Program for Professional Associates ประจำปี ๒๕๖๑8 พฤษภาคม 2561130
61 PSI High-Level Political Meeting25 พฤษภาคม 2561128
62 งานเลี้ยงอำลาเจ้าหน้าที่ศุลกากรรัสเซีย4 พฤษภาคม 2561106
63 Universal Message of Buddhism24 พฤษภาคม 2561103
64 การประชุม Pompidou ครั้งที่ ๓๓8 มิถุนายน 2561123
65 HS Review Sub Committee ครั้งที่ ๕๔22 มิถุนายน 2561118
66 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพล ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ ๑๔๔ ปี10 กรกฎาคม 2561124
67 กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ19 กรกฎาคม 256199
68 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ27 กรกฎาคม 2561125
69 ประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา24 สิงหาคม 2561114
70 ประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน31 สิงหาคม 256196
71 12th Essence of Thailand9 กันยายน 256195
72 รองอธิบดีเยือนประเทศเบลเยียม22 กันยายน 2561128
73 การประชุม Working Group on Revenue Compliance and Fraud ครั้งที่ 522 พฤศจิกายน 2561102
74 การประชุม Global Conference on the Comprehensive Review of the RKC9 พฤศจิกายน 25612,785
75 งานวันชาติประจำปี 25615 ธันวาคม 2561190
76 การประชุม WCO Counterfeiting and Piracy (CAP) Group Meeting ครั้งที่ 1511 ธันวาคม 256181
77 การประชุม Technical Experts Group on Non-Intrusive Inspection (TEG-NII) ครั้งที่ 428 ธันวาคม 256165
78 การหารือข้อราชการกับคณะเอกอัครราชทูตอาเซียนและเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก28 มกราคม 256270
79 การประชุม WCO/IATA/ICAO API-PNR Contact-Committee ครั้งที่ 1224 มกราคม 2562103
80 การประชุมคณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3425 มกราคม 256262
81 การประชุม Working Group on E-Commerce (WGEC) ครั้งที่ 527 กุมภาพันธ์ 256285
82 การประชุม Administrative Committee for the Convention on Temporary Admission ครั้งที่ 18 และการประชุม Contracting Parties to the customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods ครั้งที่ 1528 กุมภาพันธ์ 256245
83 การประชุม Working Group on WTO Trade Facilitation Agreement ครั้งที่ 115 มีนาคม 256257
84 การประชุม WCO Enforcement Committee ครั้งที่ 3815 มีนาคม 256249
85 งานวันชาติสาธารณรัฐบังกลาเทศ29 มีนาคม 256247
86 Thai Belgian Business Forum ครั้งที่ 611 เมษายน 256227
87 การประชุม Capacity Building ครั้งที่ 1012 เมษายน 256229
88 การบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานนานาชาติ Liège12 เมษายน 256243
89 การประชุม SAFE Working Group ครั้งที่ 2119 เมษายน 256226
90 WCO Conference on the Future Direction of the Harmonized System 7 พฤษภาคม 256212
91 พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ7 พฤษภาคม 25628
92 พิธีถวายพระพรชัยมงคล7 พฤษภาคม 256212
93 การประชุม Technical Committee on Customs Valuation ครั้งที่ 4824 พฤษภาคม 256212
94 Seafood Expo Global 20198 พฤษภาคม 256215
95 ผู้บริหารองค์การศุลกากรโลกเข้าพบอัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร)28 พฤษภาคม 25624
96 Global Experience-sharing Workshop on Inward and outward Processing Procedures28 พฤษภาคม 25623
97 WCO Working Group on the Comprehensive Review of the Revised Kyoto Convention (WGRKC) ครั้งที่ 56 มิถุนายน 25626
98 Thailand-EU Seminar on E-Commerce and GDPR14 มิถุนายน 25627
99 เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าพบอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร)20 มิถุนายน 25620
100 14th Meeting of EU-Thailand Working Group on Trade and Investment14 มิถุนายน 256211
ผลลัพท์ทั้งหมด 100 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ