สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs Royal Thai Embassy (ANNEX) Brussels
 

ข่าวสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2 เข้าชมวันนี้
  • 484 เข้าชมเดือนนี้
  • 23,422 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์โทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

ข่าวสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการดูงานด้าน Air Cargo Security ณ ท่าอากาศยาน Schiphol ประเทศเนเธอร์แลนด์23 มีนาคม 2559612
2 คณะอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมองค์การศุลกากรโลก1 กุมภาพันธ์ 2559521
3 อธิบดีกรมศุลกากรและคณะเดินทางมาประชุม ณ สำนักงานเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์10 กรกฎาคม 2559541
4 สนง. เข้าร่วมหารือกับผู้ช่วยทูตศุลกากรมาเลเซียเพื่อความร่วมมือทางด้านศุลกากรกับ ASEAN Customs Attache3 สิงหาคม 2559372
5 ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้าและนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการเข้าร่วมประชุมที่องค์การศุลกากรโลก12 มกราคม 2559585
6 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรเข้าหารือข้อราชการกับรองเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก12 พฤศจิกายน 2558353
7 สนง. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ7 สิงหาคม 2559325
8 สนง. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์18 สิงหาคม 2559365
9 เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมประชุม WCO NII และนำคณะศึกษาดูงาน ณ Border Crossing Point ระหว่างฟินแลนด์และรัสเซีย 23 กันยายน 2559460
10 อธิบดีกรมศุลกากรตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร19 ตุลาคม 2558374
11 สำนักงานฯ นำท่านเอกอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ WCO25 กุมภาพันธ์ 2559352
12 สำนักงานฯ ลงนามสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และอาคารสำนักงานฯ25 มกราคม 2560364
13 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)21 มกราคม 2560357
14 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) 2 ธันวาคม 2559314
15 องค์การศุลกากรโลก (WCO) ร่วมกับกรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพร่วมพิธีเปิดโครงการ WCO Security Project Launching Ceremony28 มีนาคม 25601,562
16 สำนักงานฯ เข้าร่วมงาน Seafood Expo 201626 เมษายน 2559489
17 สำนักงานฯ เข้าร่วมชมงาน Seafood Expo 20172 พฤษภาคม 2560270
18 อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) นำเอกอัครราชทูตประจำกรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก15 มิถุนายน 2560333
19 พิธีทำบุญสำนักงานและบ้านพักผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร6 กรกฎาคม 2560280
20 พิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล8 สิงหาคม 2560268
21 นายไกรวี ศิริกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน เชิญนายรังสฤษฎ์ พัฒนทอง อัครราชทูต ฝ่ายศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมประชุม Team Thailand16 พฤษภาคม 2559644
22 สำนักงานฯ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท INVE Technologies NV31 พฤษภาคม 2559424
23 เข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิตดอกไม้จันทน์1 กันยายน 2560294
24 เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันท์ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร31 ตุลาคม 2560261
25 อธิบดีและคณะเข้าร่วมประชุม WCO Council Session ครั้งที่ ๑๓๑18 ธันวาคม 2560763
26 การประชุม Enforcement Committee ครั้งที่ ๓๗21 มีนาคม 2561175
27 อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงเวียนนา30 พฤษภาคม 2559412
28 สำนักงานฯ เข้าร่วมหารือกับ International Road Transport Union (IRU)7 มิถุนายน 2559814
29 สำนักงานฯ เข้าร่วมงาน Thai Festival 2016 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุสเกส17 มิถุนายน 2559345
30 การจับกุมบุหรี่ี่ที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม/เลียนแบบ24 เมษายน 2561162
31 Seafood Expo Global 201825 เมษายน 2561148
32 การประชุม Technical Experts Group on Air Cargo Security ครั้งที่ ๑๒24 เมษายน 2561171
33 Malaysian Food Bazaar 5 พฤษภาคม 2561126
34 การประชุม Council Session ครั้งที่ ๑๓๒3 กรกฎาคม 2561443
35 สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว18 มิถุนายน 2559403
36 สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร27 กรกฎาคม 2559362
37 สนง. เข้าร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรฟินแลนด์และมาเลเซีย (customs attache) ประจำกรุงบรัสเซลส์13 กันยายน 2559409
38 สนง. เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงปารีส29 กันยายน 2559345
39 เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทยกลุ่มนอร์ดิก3 กันยายน 2559334
40 เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ15 ตุลาคม 2559322
41 จัดเลี้ยงรับรองผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร ประเทศบังคลาเทศ29 ธันวาคม 2559396
42 คณะผู้แทนกรมฯ เข้าร่วมประชุม Harmonized System Committee ครั้งที่ ๖๐3 พฤศจิกายน 2560232
43 เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย (เต็มคณะ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ กรุงลอนดอน1 กันยายน 2560255
44 การประชุม The Revised Kyoto Convention Management Committee ครั้งที่ ๑๗20 พฤศจิกายน 2560275
45 การประชุม Working Group on Revenue Compliance and Fraud ครั้งที่ ๕ 14 พฤศจิกายน 2560254
46 การประชุม WCO Counterfeiting and Piracy (CAP) Group Meeting ครั้งที่ ๑๔20 พฤศจิกายน 2560217
47 เลขานุการเอกคอซอวอเข้าพบหารือ11 ธันวาคม 2560286
48 อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติฯ6 ธันวาคม 2560489
49 การประชุมคณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓๓17 มกราคม 2561251
50 อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมเป็นคณะผู้ติดตามเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อเข้าเฝ้าแกรนด์ ดยุกอองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก9 มีนาคม 2561184
51 กิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป (Thai Student Academic Conference)22 พฤษภาคม 2561148
52 อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก18 มกราคม 2561303
53 WCO Working Group on E-Commerce (WGEC) Sub-Groups ครั้งที่ ๒30 มกราคม 2561268
54 งานเฉลิมฉลองวันศุลกากรสากลประจำปี ๒๕๖๑1 กุมภาพันธ์ 2561370
55 Thai-Belgian Business Forum ครั้งที่ ๕28 มีนาคม 2561110
56 การประชุม Revised Kyoto Convention Management Committee ครั้งที่ ๔๘4 พฤษภาคม 2561196
57 การประชุม Technical Committee on Customs Valuation ครั้งที่ ๔๖9 พฤษภาคม 2561136
58 การประชุม Information Management Sub-Committee (IMSC) ครั้งที่ ๗๔18 พฤษภาคม 25611,045
59 งานเลี้ยงรับรอง Dr. Kunio Mikuriya10 เมษายน 2561120
60 โครงการ WCO Career Development Program for Professional Associates ประจำปี ๒๕๖๑8 พฤษภาคม 2561152
61 PSI High-Level Political Meeting25 พฤษภาคม 2561147
62 งานเลี้ยงอำลาเจ้าหน้าที่ศุลกากรรัสเซีย4 พฤษภาคม 2561122
63 Universal Message of Buddhism24 พฤษภาคม 2561119
64 การประชุม Pompidou ครั้งที่ ๓๓8 มิถุนายน 2561147
65 HS Review Sub Committee ครั้งที่ ๕๔22 มิถุนายน 2561135
66 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพล ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ ๑๔๔ ปี10 กรกฎาคม 2561146
67 กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ19 กรกฎาคม 2561116
68 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ27 กรกฎาคม 2561145
69 ประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา24 สิงหาคม 2561139
70 ประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน31 สิงหาคม 2561114
71 12th Essence of Thailand9 กันยายน 2561119
72 รองอธิบดีเยือนประเทศเบลเยียม22 กันยายน 2561150
73 การประชุม Working Group on Revenue Compliance and Fraud ครั้งที่ 522 พฤศจิกายน 2561122
74 การประชุม Global Conference on the Comprehensive Review of the RKC9 พฤศจิกายน 25612,805
75 งานวันชาติประจำปี 25615 ธันวาคม 2561209
76 การประชุม WCO Counterfeiting and Piracy (CAP) Group Meeting ครั้งที่ 1511 ธันวาคม 2561101
77 การประชุม Technical Experts Group on Non-Intrusive Inspection (TEG-NII) ครั้งที่ 428 ธันวาคม 256183
78 การหารือข้อราชการกับคณะเอกอัครราชทูตอาเซียนและเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก28 มกราคม 256293
79 การประชุม WCO/IATA/ICAO API-PNR Contact-Committee ครั้งที่ 1224 มกราคม 2562140
80 การประชุมคณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3425 มกราคม 256282
81 การประชุม Working Group on E-Commerce (WGEC) ครั้งที่ 527 กุมภาพันธ์ 2562117
82 การประชุม Administrative Committee for the Convention on Temporary Admission ครั้งที่ 18 และการประชุม Contracting Parties to the customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods ครั้งที่ 1528 กุมภาพันธ์ 256297
83 การประชุม Working Group on WTO Trade Facilitation Agreement ครั้งที่ 115 มีนาคม 256285
84 การประชุม WCO Enforcement Committee ครั้งที่ 3815 มีนาคม 256267
85 งานวันชาติสาธารณรัฐบังกลาเทศ29 มีนาคม 256278
86 Thai Belgian Business Forum ครั้งที่ 611 เมษายน 256254
87 การประชุม Capacity Building ครั้งที่ 1012 เมษายน 256248
88 การบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานนานาชาติ Liège12 เมษายน 2562122
89 การประชุม SAFE Working Group ครั้งที่ 2119 เมษายน 256251
90 WCO Conference on the Future Direction of the Harmonized System 7 พฤษภาคม 256231
91 พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ7 พฤษภาคม 256230
92 พิธีถวายพระพรชัยมงคล7 พฤษภาคม 256234
93 การประชุม Technical Committee on Customs Valuation ครั้งที่ 4824 พฤษภาคม 256237
94 Seafood Expo Global 20198 พฤษภาคม 256241
95 ผู้บริหารองค์การศุลกากรโลกเข้าพบอัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร)28 พฤษภาคม 256228
96 Global Experience-sharing Workshop on Inward and outward Processing Procedures28 พฤษภาคม 256221
97 WCO Working Group on the Comprehensive Review of the Revised Kyoto Convention (WGRKC) ครั้งที่ 56 มิถุนายน 256235
98 Thailand-EU Seminar on E-Commerce and GDPR14 มิถุนายน 256242
99 เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าพบอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร)20 มิถุนายน 256239
100 14th Meeting of EU-Thailand Working Group on Trade and Investment14 มิถุนายน 256254
ผลลัพท์ทั้งหมด 117 จำนวน 2 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ