สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs Royal Thai Embassy (ANNEX) Brussels
 

ข่าวสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 21 เข้าชมวันนี้
  • 1,039 เข้าชมเดือนนี้
  • 63,364 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์โทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

Global Experience-sharing Workshop on Inward and outward Processing Procedures

เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 นางสาวพิไลรัตน์ ชาลีชาติ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบเขตปลอดอากร และนางสาวณัษฐา วงศ์อร่าม หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเขตปลอดอากรที่ ๓ กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  เป็นผู้แทนกรมศุลกากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ WCO Experience Sharing Workshop on Inward and Outward Processing Procedures ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์ โดยนางสาวณัษฐา วงศ์อร่าม ได้รับเชิญเป็น speaker หัวข้อเรื่อง National Practice on Inward and Outward Processing Procedures เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุง Revised Kyoto Convention ในโอกาสนี้ นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) นายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) จากสำนักงานที่ปรึกษาการศุลากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้แทนกรมฯ ด้วย


 

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2562 14:01:39
จำนวนผู้เข้าชม : 329
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Dreve du Rembucher 89 1170 Brussels, Belgium
หมายเลขโทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835
อีเมล์ : thaicustoms@skynet.be

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ