สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs, Royal Thai Embassy Brussels
 

ข่าวสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 6 เข้าชมวันนี้
  • 787 เข้าชมเดือนนี้
  • 71,065 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์โทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

Thailand-EU Seminar on E-Commerce and GDPR

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาไทย-สหภาพยุโรปว่าด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (Thailand-EU Seminar on E-Commerce and GDPR) ในฐานะผู้ดำเนินการสัมมนาในหัวข้อ The State of E-Commerce in the World ตามคำเชิญของนายมนัสวดี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากองค์การศุลกากรโลก (WCO) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป (EU) เข้าร่วม

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และยังเป็นโอกาสในการจัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้แทนจาก WCO และ EU กับหน่วยงานของไทย ทั้งในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และประเด็นความร่วมมืออื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับศุลกากร อาทิ การปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีและอากรศุลกากรเพื่อรองรับการขยายตัวของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำความตกลงทวิภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล PNR ระหว่างไทยกับ EU อันจะเป็นการสนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากรและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 มิถุนายน 2562 15:34:44
จำนวนผู้เข้าชม : 557
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Dreve du Rembucher 89 1170 Brussels, Belgium
หมายเลขโทรศัพท์ : +32-2-660-5759, 5835
อีเมล์ : thaicustoms@skynet.be

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ